ForsideRådgivningRådgivning til medlemsorganisationer

Igennem et medlemskab i CISU får I adgang til gratis rådgivning, som kan være med til at styrke jeres partnerskaber, projekter og jeres organisatoriske arbejde.

 

 

Bestil en rådgivning

 

Rådgivninger bestilles på en online formular, hvor I udfylder kontaktdata, emne for rådgivningen mm. Vi fordeler rådgivningerne tirsdage kl. 11.00, og derefter vil I blive kontaktet af en rådgiver. 

 

 • For at kunne få rådgivning, skal jeres organisation være medlem af CISU. Læs her hvad der kræves og hvordan I melder jer ind

 • Bestil rådgivning i god tid – mindst 14 dage før den ønskede dato for rådgivning og minimum tre uger inden, når det er op til ansøgningsfristerne for Civilsamfundspuljen i marts og september.

 • Materialer der skal gennemgås af rådgiveren skal modtages senest en uge før det aftalte mødetidspunkt. Således har rådgiverne tid til at forberede og sparre med kollegaer om relevante emner og problemstillinger. Jo mere tid til forberedelse, jo bedre kan vi rådgive jer

 • Sted – det er muligt at anmode om rådgivning i både Aarhus og København eller virtuelt. Dato og tid aftales nærmere med den pågældende rådgiver

 • Ved virtuelle møder er det muligt at invitere sin partner med

 • Det er også altid muligt at ringe direkte til en af rådgiverne (https://www.cisu.dk/kontakt)
  eller ringe til hovedtelefonen på 86 12 03 42 – der er altid en rådgiver på vagt. Åbningstiderne er hverdage 10 – 14

 

CISUs sekretariat – og dermed også rådgivning – holder ferie på følgende tidspunkter i løbet af året:

 • Fredag efter Kristi Himmelfart, 1. maj og Grundlovsdag.

 • Sommer: uge 28, uge 29 og uge 30.

 • Imellem jul og nytår.

 

Hvor foregår rådgivningen?
 

Rådgivningen foregår i vores kontorer i Aarhus og København - med mindre I har aftalt noget andet:

 • Aarhus: Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Aarhus C. Se på kort

 • København: Vartov, Farvergade 27, opgang D, 1463 København K. Se på kort.

 

Handicapadgang: Vores rådgivningslokale på sekretariatet i Aarhus har elevator og handicap adgang. I vores rådgivningslokale i København er der ikke rampe til kørestole, så skriv i jeres bestilling, hvis I har brug for, at vi mødes et andet sted.

 

 

God forberedelse indebærer blandt andet:

 

 • At I har bestilt rådgivning i god tid
   
 • At I har gjort jer klart, præcis hvad I gerne vil have råd om. Det lyder banalt, men i praksis er det vigtigt, at I har et klart mål med mødet og måske en prioriteret række af spørgsmål og emner, I ønsker at diskutere
   
 • At I på forhånd har sendt et skriftligt input til rådgiveren. Det kan være et udkast til en ansøgning, beskrivelse af udfordringer med implementering af projektet, vedtægter og/eller organisationsbeskrivelse – eller blot en liste med spørgsmål eller stikord. Det giver rådgiveren en mulighed for at forberede sig og evt. hente sparring hos kollegerne inden mødet
   
 • Kom aldrig alene: I bør altid være mindst to og gerne flere repræsentanter fra foreningen til stede ved rådgivningen. Dermed bliver det lettere for jer at udnytte og sprede de input, I får under rådgivningen

 

 

Værdier og principper for CISUs rådgivning

 

Vi giver kompetent rådgivning af høj kvalitet og høj faglighed

 • Rådgivningen opleves som kompetent og relevant
 • Rådgivningen opleves som udfordrende og udviklende, og kan bidrage med nye perspektiver

 

Vi baserer rådgivning på dialog

 • Rådgivning er også sparring. CISUs rådgivere har en høj faglighed, men ved ikke alt
 • Svarene finder vi sammen gennem dialog
 • CISUs rådgivere har en høj fælles faglighed omkring udviklingssamarbejde, partnerskaber, implementering og projekt- og organisationsudvikling, men medlemsorganisationerne kan være fagligt stærkere på tematikken, de arbejder med i pågældende projekt. Derfor lærer vi også af hinanden

 

Vi skaber et fortroligt rum baseret på tillid

 • Rådgiveren er nærværende og ærlig - og tager ansvar for at få eventuelle problemstillinger frem i lyset
 • Der er rum til at prøve ideer af og afsøge muligheder
 • Der er plads til at drøfte svagheder og mangler i et fortroligt rum, og drøftelser kan hverken have positiv eller negativ indvirkning på bevillingsprocessen

 

Vi møder medlemsorganisationerne, hvor de er og i øjenhøjde

 • Vi prioriterer ikke nogen medlemsorganisationer frem for andre
 • Vi målretter vores rådgivning til den enkelte organisation
 • Vi udviser respekt for medlemsorganisationer og deres partneres arbejde
 • Vi anerkender medlemsorganisationers arbejde og engagement, men udfordrer dem
 • samtidig gennem konstruktiv dialog
 • Vi arbejder for en fælles sag som skaber fælles engagement


Download 'Værdier og principper for CISUs rådgivning' som PDF

 

Rådgivningen kan bl.a. hjælpe jer med at afklare, hvilke af CISUs kurser I med fordel kan deltage i