ForsideRådgivningRådgivning til medlemsorganisationer

Igennem et medlemskab i CISU får I adgang til gratis rådgivning, som kan være med til at styrke jeres partnerskaber, projekter og jeres organisatoriske arbejde.

 

 

Bestil en rådgivning

 

Rådgivninger bestilles på en online formular, hvor I udfylder kontaktdata, emne for rådgivningen mm. Vi fordeler rådgivningerne tirsdage kl. 11.00, og derefter vil I blive kontaktet af en rådgiver. 

 

 • For at kunne få rådgivning, skal jeres organisation være medlem af CISU. Læs her hvad der kræves og hvordan I melder jer ind.

 • Bestil rådgivning i god tid – mindst 14 dage før den ønskede dato for rådgivning og minimum tre uger inden, når det er op til ansøgningsfristerne for Civilsamfundspuljen i marts og september.

 • Materialer der skal gennemgås af rådgiveren skal modtages senest en uge før det aftalte mødetidspunkt. Således har rådgiverne tid til at forberede og sparre med kollegaer om relevante emner og problemstillinger. Jo mere tid til forberedelse, jo bedre kan vi rådgive jer.

 • Sted – det er muligt at anmode om rådgivning i både Aarhus og København eller virtuelt. Dato og tid aftales nærmere med den pågældende rådgiver.

 • Ved virtuelle møder er det muligt at invitere sin partner med.

 • Det er også altid muligt at ringe direkte til en af rådgiverne (https://www.cisu.dk/kontakt)
  eller ringe til hovedtelefonen på 86 12 03 42 – der er altid en rådgiver på vagt. Åbningstiderne er hverdage 10 – 14.

 

CISUs sekretariat – og dermed også rådgivning – holder ferie på følgende tidspunkter i løbet af året:

 • Fredag efter Kristi Himmelfart, 1. maj og Grundlovsdag.

 • Sommer: uge 28, uge 29 og uge 30.

 • Imellem jul og nytår.

 

Hvor foregår rådgivningen?

Rådgivningen foregår i vores kontorer i Aarhus og København - med mindre I har aftalt noget andet:

 • Aarhus: Klosterport 4X, 3. sal, 8000 Aarhus C. Se på kort

 • København: Vartov, Farvergade 27, opgang D, 1463 København K. Se på kort.

 

Handicapadgang: Vores rådgivningslokale på sekretariatet i Aarhus har elevator og handicap adgang. I vores rådgivningslokale i København er der ikke rampe til kørestole, så skriv i jeres bestilling, hvis I har brug for, at vi mødes et andet sted.

 

 

God forberedelse indebærer blandt andet:

 

 • At I har bestilt rådgivning i god tid.
 • At I har gjort jer klart, præcis hvad I gerne vil have råd om. Det lyder banalt, men i praksis er det vigtigt, at I har et klart mål med mødet og måske en prioriteret række af spørgsmål og emner, I ønsker at diskutere.
 • At I på forhånd har sendt et skriftligt input til rådgiveren. Det kan være et udkast til en ansøgning, beskrivelse af udfordringer med implementering af projektet, vedtægter og/eller organisationsbeskrivelse – eller blot en liste med spørgsmål eller stikord. Det giver rådgiveren en mulighed for at forberede sig og evt. hente sparring hos kollegerne inden mødet.
 • Kom aldrig alene! I bør altid være mindst 2 og gerne flere repræsentanter fra foreningen tilstede ved rådgivningen. Dermed bliver det lettere for jer at udnytte og sprede de input, I får under rådgivningen.

 

Rådgivningen kan bl.a. hjælpe jer med at afklare, hvilke af CISUs kurser I med fordel kan deltage i