ForsideAktueltStillingsopslag: Rådgiver i CISU med fokus på mellemfolkelige partnerskaber

Ansættelse: Ansættelse på 37 timer om ugen med start 1.11.2021

Ansættelsesvilkår: Løn- og arbejdsvilkår som konsulent iht. CISUs lokale overenskomst (se hjemmesiden).

Arbejdssted: CISUs sekretariat i Klosterport 4x i Aarhus.

Ansøgning: En ansøgning på 1-2 sider indsendes sammen med dit CV på mail senest fredag d. 24.09.2021 kl. 09.00 til ans@cisu.dk mærket ’Rådgiver’.

Ansættelsessamtaler: Tirsdag 28.9.21 eller onsdag 29.9.2021 i Aarhus.

Yderligere oplysninger: cisu@cisu.dk eller telefon 8612 0342.

CISU søger engageret rådgiver, der brænder for at videreudvikle det folkelige danske arbejde for en mere retfærdig og bæredygtig verden

 

Kunne du tænke dig at bruge dine kompetencer og erfaring til at styrke danske udviklingsorganisationers kapacitet at indgå i partnerskaber med internationale partnere?

 

Kunne du tænke dig at arbejde i et dynamisk sekretariat for en sammenslutning af 280 danske medlemsorganisationer med 28 ansatte og en omsætning på 300 mio. kr. om året?

 

Baseret på vores CISU 2018-21 strategi understøtter vi gennem vidensskabelse, rådgivning, kurser, puljeforvaltning og kommunikation udvikling af CISUs medlemsorganisationers faglige kompetencer til at styrke ligeværdige partnerskaber og fremme gensidigt bidrag mellem danske organisationer og partnere i udviklingslande.

 

På den baggrund oplever vi en spændende og udfordrende udvikling i opgaver, kompleksitet og omsætning.

Vi søger en rådgiver, der brænder for at tage del i den udvikling.

 

Opgaverne
Vi søger en rådgiver, der sammen med de øvrige kolleger, vil varetage følgende grundopgaver:

Hovedopgave:

 • Tilrettelæggelse og facilitering af kapacitetsopbygning af medlemsorganisationer gennem fx kurser samt workshops og konferencer for at fremme danske foreningers arbejde med globale udfordringer
 • Rådgivning af medlemsorganisationer
 • Forvaltning i forhold til behandling af rapporter og monitorering af bevillinger finansieret af CISUs puljer

 

Særlige fokusområder:

 • Videreudvikle CISUs tilgange til at understøtte mellemfolkelige partnerskaber, der er lokalt forankrede i de lande, hvor projekterne finder sted.
 • Deltage i arbejdet med at lave analyser af danske og internationale tendenser som påvirker de mellemfolkelige partnerskaber

 

Bredere temaer:

 • Rådgiveren vil sammen med kollegaer desuden indgå i nyudvikling og implementering af udvalgte opgaver for eksempel i forhold til temaer som rettighedsbaseret udvikling, nødhjælp, klima, miljø og natur, engagement og civilsamfundets råderum.
 • Rådgiveren vil samtidig indgå i videreudvikling af vores organisatoriske kapacitet herunder stærkere samarbejde med andre udviklingsaktører.

 

Den endelige opgavetilrettelæggelse vil finde sted afhængig af den udvalgte ansøgers konkrete kvalifikationer og de aktuelle behov.


Dine kvalifikationer:
Vi stiller ikke specifikke uddannelsesmæssige krav, men som ansøger skal du i forhold til de ovenfor skitserede opgaver have en relevant uddannelsesmæssig baggrund. 

 

Det er en forudsætning, at du:

 • har været involveret i partnerskabsarbejde inden for civilsamfundsområdet
 • har arbejdet med eller været frivillig i foreninger engageret i internationalt udviklingssamarbejde med arbejdsrelateret ophold i udviklingsland(e)
 • har erfaring med kapacitetsudvikling af civilsamfundsorganisationer
 • har dansk og engelsk som arbejdssprog, både mundtligt og skriftligt

 

Du bør have kompetencer inden for de skitserede opgaver:

 • rådgivning og faglig supervision
 • undervisning, facilitering, afholdelse af kurser, workshops og konferencer
 • behandling af status og afsluttende projektrapporter
 • udvikling af mellemfolkelige partnerskaber mellem danske foreninger og internationale civilsamfundsorganisationer
 • analyser af danske og internationale tendenser der påvirker samarbejde i mellemfolkelige partnerskaber

 

Det er ønskværdigt om du evt. har kompetencer i ft. nogle af nedenstående tematikker:

 • rettighedsbaseret udvikling, nødhjælp, klima, miljø og natur, engagement og civilsamfundets råderum

 

Du må gerne have personlige kompetencer som:

 • personlig og faglig autoritet
 • åbenhed og fleksibilitet
 • har en grundlæggende interesse og forståelse for det folkelige, udviklingsorienterede civilsamfundsarbejde - politisk og kulturelt
 • har evne og lyst til at møde og servicere folk med vidt forskellige baggrunde
 • ansvarlighed over for opgave, kolleger, økonomi, medlemmer mv.
 • en uhøjtidelig tilgang til samarbejde og kolleger

 

Vi tilbyder:

 • Et spændende og udfordrende job på et travlt sekretariat med mange fagligt spændende og udfordrende opgaver.
 • En rar, sjov og uformel arbejdsplads med fokus på høj medarbejderinddragelse, stærk faglighed og transparente processer og arbejdsgange.
 • Der vil være en del rejsedage til København og et begrænset antal rejsedage til udlandet.
 • Hjemmearbejde vil efter aftale kunne foregå i relevant omfang.

 

Du kan læse om CISUs persondata politik her.

Mangfoldighed: Vi betragter mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en væsentlig ressource i vores udvikling. Derfor opfordres alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, race, seksuel orientering, religion og etnisk baggrund til at søge stillingen.