Forside
     

Denne side beskriver processen, efter en kapacitetsanalyse er bevilliget. Læs mere om kapacitetsanalyser i retningslinjerne for Civilsamfundspuljen, herunder om krav til ansøgning samt bevillingsprocessen.

 

Hvem kan få en kapacitetsanalyse?

Kapacitetsanalyser er målrettet organisationer med en omsætning på minimum 2 mio. kr. over to år. Organisationer med mindre projektportefølje kan bruge andre mekanismer til kapacitetsopbygning: partnerskabsaktiviteter, rådgivning/kurser om organisationsudvikling eller anmode om et længere forløb og tilsynsbesøg.

 

Proces for kapacitetsanalyse

Når en kapacitetsanalyse er bevilget, udpeger CISU en ekstern konsulent til opgaven.

Der er udarbejdet et eksempel på Terms of Reference for den eksterne konsulent, hvori omfanget af ”den typiske” opgave er beskrevet.  Afsnit 4 ’Scope of Work’ tilpasses den pågældende organisations situation og behov og eventuelle temaer rejst af Bevillingsudvalget i anbefalingen af kapacitetsanalysen eller i behandlingen af en ansøgning fra organisationen.

 

Det anbefales, at den danske organisation i forbindelse med ansøgning om en kapacitetsanalyse med udgangspunkt i eksemplet vedlægger et første udkast til ToR til ansøgningen. De endelige ToR vil blive færdiggjort i en proces mellem CISUs rådgiver, den danske organisation og den eksterne konsulent. Den involverede CISU-bevillingskonsulent får de færdige ToR til gennemsyn og skal endeligt godkende dem.

 

Den danske organisation forventes at stille med en eller to ressourcepersoner, som indgår som kontaktpersoner for den eksterne konsulent og CISU. Det forventes desuden, at den danske organisation deltager med et repræsentativt udsnit af organisationen (herunder bestyrelsesmedlemmer) i en afsluttende workshop.

Det er altid en god idé at fastholde alle væsentlige aftaler på skrift