ForsideOm CISUOrganisationGeneralforsamling

Herunder kan du se nyheder fra materiale fra CISUs generalforsamling 2022.

 

Status & Perspektiver er CISUs årlige udgivelse, der kommer i forbindelse med generalforsamlingen. Den er at regne for bestyrelsens beretning, men indeholder som regel også meget mere end det.

Tidligere kom Status & Perspektiver som en tryksag i form af et magasin, men siden 2021 har det været digitalt og delt op i seperate elementer. Der er også nogle artikler om CISUs kerneopgaver.

 

God fornøjelse.

 

 

Nyheder fra dagen

(Foto: Hung Tien Vu.)

 

På CISUs generalforsamling i Odense var tre bestyrelsespladser på valg, og det udløste en enkelt udskiftning, idet Runa Bruun trådte ud, og Signe Bøgelund Vahlun trådte ind.

 

I år var der valg til af tre af pladserne.

 • Camilla Legendre, 100 % for børnene - genopstillede
 • Andrew Julius Bende, CCCF - Civil Connections Community Foundation - genopstillede
 • Runa Bruun, RAW, Rights for All Women - genopstillede ikke

 

Udover de to siddende stillede tre op:

 • Signe Bøgelund Vahlun, Operation Dagsværk
 • Torsten Malmdorf, Seniorer uden Grænser
 • Mette Vinqvist, Preferred by Nature

 

Udover de valgte sidder følgende i bestyrelsen et år endnu uden at være på valg:

 • Tobias Simonsen, KFUM-Spejderne
 • Katrine Skamris, Ghana Venskab
 • Helle Vallø, Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder

 

Dermed er CISUs bestyrelsen det næste år:

 • Tobias Simonsen, KFUM-Spejderne
 • Katrine Skamris, Ghana Venskab
 • Helle Vallø, Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder
 • Signe Bøgelund Vahlun, Operation Dagsværk
 • Camilla Legendre, 100 % for børnene
 • Andrew Julius Bende, CCCF - Civil Connections Community Foundation
 • Jackiline Hansen, Christian Mercy Denmark

Forperson Katrine Skamris fortsætter som konstitueret forperson frem til det første bestyrelsesmøde.

Torsten Malmdorf, Seniorer uden Grænser er 1. suppleant og Mette Vinqvist, Preferred by Nature  2. supleant.

Runa Bruun blev valgt til intern revisor.

 

På billedet, fra venstre mod højre:

 • Signe Bøgelund Vahlun, Operation Dagsværk
 • Torsten Malmdorf, Seniorer uden Grænser
 • Mette Vinqvist, Preferred by Nature
 • Tobias Simonsen, KFUM-Spejderne
 • Katrine Skamris, Ghana Venskab
 • Helle Vallø, Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder
 • Andrew Julius Bende, CCCF - Civil Connections Community Foundation
 • Camilla Legendre, 100 % for børnene

På årets generalforsamling blev CISUs nye strategi vedtaget.

Den har to hoved-mål

 • Bæredygtige livsvilkår
 • Mennesker samarbejder

Med fire tilgange

 • Styrke civilsamfundet
 • Give plads til en bred vifte af bæredygtige indsatser
 • Bygge bro, formidle og udvikle viden
 • Oplyse og arbejde for bedre vilkår til civilsamfundet

Strategien kan findes til download her. (Bemærk. Det var udgaven, der var til afstemning. Der vil blive lavet en endelig version med et andet grafisk udtryk).

Vinderen af CISUs fotokonkurrence blev fundet på årets generalforsamling, og blandt de 50 indsendte, som man kan se her, var det Garba Diallos flotte billede fra Jamestown, Accra, der vandt.

Som begrundelse for at kåre netop det foto, lyder det:

 

"Fotografiet er valgt fordi det fremstår som et lille stykke kunst. Når det betragtes på afstand ligner det ikke umiddelbart noget fra den virkelige verden. Farverne er legesyge og leder tankerne hen på noget animeret og kompositionen er som på et klassisk portrætmaleri. Når det betragtes tættere på, bliver det omvendt meget virkeligt. Der er intet opstillet eller uvirkeligt at ane. Man får et indtryk af, at udtrykket i kvindens ansigt fortæller en historie om netop den virkelighed hun står med – mellem sine hænder netop nu – og i livet generelt. "

Garba Diallo repræsenterer Crossing Borders, og billedet bliver i år brugt som en særlig CISU-plakat.

 

Plakaten kan man downloade herunder

 

Se de øvrige fotos i et galleri her

(Foto; Hung Tien Vu)

 

Organisationen AfriCAN modtager CISUs initiativpris 2022.

I Indstillingen står der:

"AfriCAN skiller sig ud ved et meget stort potentiale i at nå nye grupper og få dem med ind i udviklingssamarbejdet ved en ihærdig netværksindsats. Det er god kommunikation med langtrækkende perspektiver. Det er en god fortælling om, hvordan diasporagrupper bidrager til en bedre verden. En vigtig fortælling om, at man både kan vise kærlighed til der, man har rødder, og samtidigt deltage aktivt i det danske foreningsdemokrati. AfriCAN fortjener at vinde prisen, fordi de tager fat i et emne, som har potentiale for at skabe stor forandring, som rækker langt ud over deres egen organisation."

Prisen blev overrakt af Tobias Simonsen fra CISUs bestyrelsen.

Dorothy Antwi Boasiako fra AfriCANs sekretariat og Charlie Houkjær Klausen fra bestyrelsen tog imod.

Her kan du dowloade relevante dokumenter som PDF:

 

Bestyrelsens beretning

 

En oversigt over bevillinger i 2021

Infografik om CISU i 2021

Årsregnskabet

CISUs Årsregnskab 2021

 

CISU i 2021

Siden generalforsamlingen 2021 er der især sket tre bemærkelsesværdige ting i forvaltningen af puljerne på CISUs sekretariat: 

 • - Nødhjælpspuljen DERF er gået i gang med sin anden fase, da CISU vandt udbuddet om en ny fase af puljen 
 • - Engagementspuljen og Styrkelse af Civilsamfundets Råderum er til gengæld gået i afsluttende fase, hvor puljerne ikke længere kan søges, men aktiviteterne foregår og skal afrapporteres  
 • - Arbejdet med forenkling af adgangen til puljerne kan måles og mærkes 

 

I arbejdet med at forenkle adgangen til puljerne, har en arbejdsgruppe set på de krav, organisationer står over for, når de søger, har en bevilling og afslutter deres bevilling. Alle krav er vurderet enkeltvis, og det er besluttet, om et krav kan lempes, fjernes eller beholdes. For eksempel er skal foreningsregnskaber ikke længere revideres af en faguddannet revisor, hvis foreningens bevillinger er under 200.000 kroner. Desuden er rapporteringskravene under implementering reduceret med 63 pct.  

Gruppen har også lavet interview med en fokusgruppe bestående af organisationer med bevillinger fra puljerne, hvor CISU for eksempel har fået det input, at sproget i vejledninger skal være enklere, ønsker om formater til inspiration for monitorering og ønsker til teknikken i ansøgningssystemet ’Vores CISU’. 

Puljeforvalter Iben Westergaard Rasmussen hæfter sig ved fremskridt, men er også klar over, at nogle stadig vil opleve besvær. 

- Når vi skal forvalte så mange offentlige midler, vil der naturligvis være visse krav. Nogle af kravene kan vi gøre lettere eller vi kan gøre ansøgningsproces og afrapportering smidigere, men der vil altid være nogle, der oplever dele af arbejdet om unødigt bureaukratisk. Vi har heldigvis en god dialog med ansøgere og bevillingshavere, og jeg vil opfordre alle til at tage kontakt, hvis de opdager noget, der kan gøres på en anden måde, siger hun. 

 

Forslag og spørgsmål til forenklinger kan sendes til administrativ leder Andreas Møller Andersen på ama@cisu.dk. 

 

I 2021 foretog CISUs rådgivere 410 rådgivninger fordelt på 160 medlemsorganisationer. Det er et fald i forhold til året før, hvor der var 563 rådgivninger, men det kommer også på baggrund af en i stigning antallet af rådgivninger hvert år siden 2017, hvor der var 346. 

Ifølge Mette Kjærtinge, der er rådgivningsansvarlig i CISU er der flere grunde. Der er helt oplagte og målbare grunde som at nødhjælpspuljen DERF udløb, og at der var færre rådgivninger i forbindelse med programmer. Men udover dette er det svært at komme med et entydigt svar på det større fald i antallet af rådgivninger.  

- Som altid, har der været mange rådgivninger om ansøgninger til puljerne. , siger hun. Vi oplever dog også at mange ikke er klar over at man kan sparre med CISU omkring implementeringen af deres indsatser, styrkelse og udvikling af sin organisation, deres partnerskaber og så videre, siger hun. 

Hvad vigtigere er: I 2021 har det stort set ikke været nødvendigt at afslå en anmodning om rådgivning. 

- Vi siger ikke nej til rådgivningsanmodninger. Måske har der været afvisninger, hvis man har ønsket en specifik person til sin rådgivning i en ferieperiode eller lignende eller specifik faglig bistand som vi ikke lige har viden omkring. Men vi er der og skal være der for medlemsorganisationerne, siger Mette Kjærtinge. 

72 pct. af rådgivningerne i 2021 var online, og det er tilsyneladende noget, medlemsorganisationerne sætter pris på. I den årlige undersøgelse af kvaliteten af rådgivning svarer kun 7 pct., at udbyttet er ringere ved et digitalt møde. 

I det hele taget er der stor tilfredshed med rådgivningen. 97 pct mente, at rådgiveren var velforberedt, og 94 pct. var tilfredse med rådgivningen. 

Undersøgelsen viste dog også noget pudsigt. Flere angiver, at de gerne vil have partnere fra syd med. Til det har Mette Kjærtinge et klart budskab: 

- Det kan man allerede. Vi har faktisk haft denne mulighed i mange år, men efter et par år med corona er vi begyndt at fremhæve det som en mulighed endnu mere. Og vi har stor succes med det, siger hun. 

I 2021 har langt størstedelen af rådgivningerne omhandlet hjælp til en konkret formulering af en ansøgning til en af CISUs puljer (67 pct.) samt håndtering af afslag, genansøgning, uddybende spørgsmål og/eller gode råd fra bevillingsudvalget (27 pct.). Rådgivningerne har dog ofte mere end ét fokus, og respondenterne har derfor haft mulighed for at vælge flere svar. Det får dog også Mette Kjærtinge til at komme med en klar opfordring: 

- Husk, at vi også kan rådgive om andet end ansøgninger. Vi har en stribe rådgivere, der kan give bred rådgivning om organisationsudvikling og meget mere. Det er bare at tage kontakt. Vi er her som sagt for det samme, siger hun. 

CISU og medlemmerne arbejder sammen om interessevaretagelse 

De seneste år har CISUs medlemsorganisationer i stigende grad vist interesse for og været centrale medspillere i den fælles interessevaretagelse, som udføres i samarbejde mellem medlemsorganisationerne og CISUs bestyrelse og sekretariat.  
 
- CISU ER medlemsorganisationerne, og tilsammen repræsenterer vi mindst 300.000 frivillige, 1,8 millioner medlemmer og 500.000 bidragsydere. Når vi agerer samlet, har vi en meget stærk stemme. Det er vi blevet gode til at udnytte, siger Jeef Bech, sekretariatsleder i CISU. 
 
Et godt eksempel på fælles interessevaretagelse var, da brugerne af Den Danske Nødhjælpspulje – DERF i april 2020 mobiliserede sig sammen med CISU om at skrive til udviklingsordførerne for at gøre dem opmærksomme på behovet for flere midler til at håndtere de humanitære konsekvenser af Covid-19 pandemien. Det resulterede i, at der blev tilført 25 millioner ekstra kroner til DERF. I efteråret 2020 og foråret 2021 var medlemsorganisationerne også aktive i sikring af tre bevillinger på i alt 55 mio. kr. til indsatser rettet mod under pandemien at sikre civilsamfundets råderum 

I foråret 2022 var der også en række begivenheder, hvor medlemsorganisationerne stod sammen med CISU og bidrog til interessevaretagelsen.  
 
Jeef Bech fremhæver særligt tre processer, hvor medlemsorganisationernes involvering var både nødvendig og imponerende.  
 
1. Fælles front mod udhuling af udviklingsbistanden  
Hele 183 organisationer skrev i april 2022 under på et fællesbrev til statsminister Mette Frederiksen og 17 andre toppolitikere, som kritiserede udhulingen af udviklingsbistanden.  
 
Baggrunden for brevet var, at regeringen havde taget to milliarder kroner fra den langsigtede udviklingsbistand for at betale for modtagelsen af indtil videre 20.000 flygtninge fra krigen i Ukraine. I brevet bakkede organisationerne op om at modtage fordrevne ukrainere, men kritiserer, at det sker gennem en udhuling af udviklingsbistanden, som vil skade Danmarks indsatser for at bidrage til fred og stabilitet og for at bekæmpe fattigdom, kriser og mere fordrivelse i verdens mest skrøbelige regioner. Initiativtagerne til brevet var CISU og Globalt Fokus. 
 
- Det er helt uden fortilfælde, at så mange meget forskellige organisationer – lige fra helt små og folkelige organisationer til nogle af Danmarks største udviklingsorganisationer – mobiliserer sig sammen i solidaritet med verdens fattigste. Det var meget imponerende og så vigtigt, at vi reagerede samlet på bare få dage, siger sekretariatsleder Jeef Bech.  
 
Han fortæller, at arbejdet med at bekæmpe yderligere udhuling af bistanden fortsætter i 2022. Det sker særligt i forbindelse med finanslov 2023, men også fremadrettet.  
 
Læs og skriv under på det fælles brev her.  
 
2. Foreningers adgang til banker 
Også når det handler om mere konkrete udfordringer i mindre foreningers arbejde, har CISUs medlemsorganisationer engageret sig.  Mange organisationer har store problemer med adgang til banker og muligheden for at overføre midler til skrøbelige kontekster, som f.eks. Afghanistan og Somalia, og en række af CISUs medlemsorganisationer har brugt tid på at komme med input til, hvordan lovgivningen og praksis kan forbedres til fordel for civilsamfundet.  
 
Medlemsorganisationer har deltaget i møder med Skatte- og Udviklingsministre, og CISU har med informationer fra medlemsorganisationers udfordringer deltaget i en arbejdsgruppe under Finanstilsynet og herigennem bidraget med input til en ny vejledning for bankers risikovurdering af foreninger.   
 
- Dette er et meget komplekst emne, som vedrører en række forskellige offentlige instanser og ministerier. Vores medlemsorganisationers erfaringer og konkrete udfordringer har været vigtige i vores arbejde for at få politikeres, myndigheders og bankers opmærksomhed om disse problemer, siger Andreas Møller Andersen, Administrativ leder i CISU. 
 
3. Udmøntningsnotat om civilsamfundsstøtten 
Udenrigsministeriet er i færd med at lave en række udmøntningsnotater, som beskriver rammen for, hvordan ministeriet vil give støtte de næste fem år for at implementere Danmarks udviklingsstrategi Fælles om Verden. Disse notater har derfor stor betydning for den fremtidige civilsamfundsstøtte – og derfor også for CISUs medlemsorganisationer. 

CISUs fik forhandlet sig frem til, at civilsamfundet fik mulighed for i foråret 2022 at få indflydelse på udmøntningsnoten om fremtidig dansk civilsamfundsstøtte.  

- Det glæder mig, at en række medlemsorganisationer i foråret 2022 aktivt kommenterede et udkast til noten samt efterfølgende leverede inputs til et fælles anneks om civilsamfundets holdning, som CISU i samarbejde med Globalt Fokus udarbejdede som en del af noten, siger Jeef Bech og fortsætter:  
 
- Det er utroligt bekræftende, at vores medlemsorganisationer på denne måde tager del i at være med til skabe rammerne for deres fremtidige arbejde. Vi lever i en tid, hvor politiske beslutninger i stigende grad påvirker grundlaget for vores arbejde.  Vi er glade for medlemsorganisationernes store engagement i at påvirke disse beslutninger og skabe de bedst mulige vilkår for sammen med deres partnere at gøre en forskel for folk, som lever i fattigdom ude i verden.  
 
Noten om dansk civilsamfundsstøtte og civilsamfundets annex vil senere blive offentliggjort af Udenrigsministeriet.