ForsideOm CISUOrganisationGeneralforsamling

Find al info og bilag til CISUs generalforsamling 2023 på siden cisu.dk/generalforsamling.

 

Herunder kan du se årsregnskab 2022 og læse forskellige dele af bestyrelsens beretning, Status & Perspektiver. Under og efter generalforsamlingen vil der også komme nyheder fra dagen her.

 

Status & Perspektiver er CISUs årlige udgivelse, der kommer i forbindelse med generalforsamlingen. Den er at regne for bestyrelsens beretning, men indeholder som regel også meget mere end det.

Tidligere kom Status & Perspektiver som en tryksag i form af et magasin, men siden 2021 har det været digitalt og delt op i separate elementer. Der er også nogle artikler om CISUs kerneopgaver.

Delene bliver offentliggjort efterhånden, som materialet bliver gjort klar til at sende ud til deltagere på generalforsamlingen.

 

Som noget nyt er der optaget en podcast, hvor vært og kommunikationsansvarlig i CISU Kim Jensen gennemgår elementerne med de ansvarlige for de forskellige elementer. Den kan man lytte til direkte i browseren herunder eller finde den i alle gængse podcast-afspillere, hvor den er distribueret som en del af 'CISU Mellem Ørerne'. I noterne til podcasten er der en oversigt over, hvornår de forskellige elementer bliver gennemgået.

 

God fornøjelse.

 

 
CISU i 2022

Som man kan se i bevillingsoversigten og i infografikken her, blev der indsendt 443 ansøgninger på tværs af CISUs puljer. De udløste 265 bevillinger i 2022, hvoraf de 179 var fra civilsamfundspuljen.  

 

Sekretariatsleder Jeef Bech advarer mod at lægge for meget i tal, men kan se et billede.

 

- Tal siger ikke så meget i sig selv, men de peger på noget. Og i 2022 peger de blandt andet på, at vi står bredere end før. Altså at der er bevilget penge til aktiviteter i mange lande. I en tid, hvor ministeriet skaber ind til færre og færre lande, så kan vi se, at vi har givet bevillinger i 56 lande, siger han.

 

Som en del af afrapportering af bevillinger bliver det også opgjort, hvor mange mennesker, der får gavn af bevillingen. Det tal er stigende.

 

- Vi kan også se, at midlerne når ud til flere. Så vi kan se at vores bevillingshavere og deres partnere når bredt ud til flere, siger Jeef Bech.

 

Man kan se en liste over bevillinger her og en infografik over puljerne i 2022 her.

I 2022 var der en stigning på 10 pct. i antallet af rådgivninger i forhold til året før, hvilket kommer efter et større dyk i 2020, forklarer rådgiver Mette Kjærtinge.  

 

- Det var et ordentligt fald, så det er fint, at vi fortsat stiger i antallet af rådgivninger i 2022. Selvom det sådan set ikke er et mål i sig selv at nå et vist antal rådgivninger. Vi skal sørge for at vi er relevante, og at medlemsorganisationerne bruger os, når de har behov for det, siger hun.

 

Der var 455 rådgivninger i 2022, og de var fordelt på 163 organisationer, og en medlemsundersøgelse viser, at 93 pct. af deltagerne vurderede, at det i nogen eller høj grad var nyttigt, hvilket var samme resultat i 2021.

 

- I år kan vi også se, at det som medlemsorganisationerne er enslydende tilfredse med, er at der bliver skabt et trygt og fortroligt rum til rådgivningen. Det betyder meget for os i CISU, siger hun.

- Det trygge og fortrolige rum giver de bedste rammer for at kunne tale om det, der også er svært. Og dermed skabes der et rum for læring, som kan være med til at styrke medlemsorganisationerne.

 

I forbindelse med restriktionerne under corona måtte rådgivninger omlægges til at være online i stedet for online. I 2021 var 71 pct. af rådgivningerne online, og i 2022 var tallet 60 pct.

 

- Vi får stadig tilbagemeldinger om, at folk er rigtig glade for den online løsning, fordi det er mere fleksibelt og der er mindre transporttid. Men der er også nogle, der holder fast i de fysiske møder, og det synes vi jo også er superfedt, siger hun.

 

De online møder har også givet en anden og ny fordel.

 

- Ved de online møder kan man også have partnerorganisationer med. Og det oplever vi at der kan være virkelig stor værdi i og håber at folk vil benytte sig af det når det er relevant, siger Mette Kjærtinge.

I 2022 afholdt CISU 82 arrangementer med 1498 deltagere. Ud af dem var 46 pct. online. Året før var det to tredjedele. Rådgiver Søren Asboe fra kursusudviklingsgruppen vurderer, at CISU nu er ved at finde en naturlig balance mellem det digitale og det fysiske kursus.

 

- Onlinekurser er en særlig genre, som vi nu behersker og kan tilrettelægge, og vi har ikke tænkt os at komme tilbage til tiden før corona, hvor det var ganske få, for de har nogle klare fordele, siger han.  

 

Fordelene ved de online kurser er blandt andet, at det er lettere at deltage, men man kan også gå glip af noget.

 

- Det giver ikke den netværksdannelse og den fysiske udveksling. CISU handler ikke kun om at lære en meget bestemt ting i på et kursus, men også om at møde inspirerende partner og andre organisationer, siger han.

 

- Så selvom vi nok i fremtiden vil have cirka 35 til 40 pct. online, fordi det simpelthen bare er smart, skal vi nok lidt i tænkeboks på at blive endnu dygtigere til at lave nogle supplerende, mere relationelle aktiviteter, siger han.

 

Et meget fysisk kursus er højskole-weekenden. Den kan man læse mere om her

CISUs medlemsorganisationer har flittigt benyttet sig af de traditionelle tilbud om kapacitetsopbygning. Det er sket gennem rådgivning, hvor man kan få rådgivning i forbindelse med projektansøgning, projektidé, organisationsudviklings, partnerskaber, etablering af ny forening, fortalervirksomhed, bestyrelsesarbejde, strategiudvikling, frivillighed, fundraising og anden sparring.

 

Der er også kurser og fyraftensmøder om relevante og aktuelle tematikker. De er senere blevet suppleret med netværk og højskole-weekend. Det er dog ikke alt, man kan benytte sig af, forklarer foreningskonsulent Andrea Kiel Christensen, der arbejder med at pleje medlemmernes interesser. I stigende grad for medlemsorganisationer øjnene op for andre muligheder.

 

- Mange medlemsorganisationer har også deltaget, når vi har involveret dem i arbejdet med at påvirke beslutningstagere. Det sker for eksempel, når vi inviterer politikere til debat-arrangementer, siger hun.

 

De senere år er der dog også kommet andre tilbud.

 

- CISU er jo ikke en indkøbsforening, men vi kan godt samle rabatter, når der er produkter og initiativer, der er brugbare for medlemsorganisationerne. Derfor har vi for eksempel forhandlet nogle gode aftaler med Unitas Rejser, Kooperationen og TimeOut, siger hun.

 

Derudover har CISU selv brugt midler på at sørge for adgang til både Fonde.dk og nyhedsmediet Altingets dele om udvikling til medlemsorganisationer. Og de sidste fem år har medlemsorganisationer kunnet få gratis adgang til at holde arrangementer på kutteren Anton under Folkemødet på Bornholm.

Grønt regnskab - tillæg til CISUs årsregnskab for 2022

 

Download ved at trykke på billedet:

 

forside af pdf'en for Grønt regnskab 2022

 

 

Baggrund og noter for grønt regnskab

CISU præsenterer for anden gang vores klimaregnskab, som er udregnet på basis af vores samlede forbrug af CO2e i det forgangene år. Forbruget dækker over aktiviteter udført af CISUs bestyrelse, ansatte, konsulenter, kursister og eksterne oplægsholdere. Baggrunden for at vi udregner dette klimaregnskab har været et ønske fra bestyrelsen om at danne sig et overblik over, hvilken belastning CISU bidrager med mht. CO2e-forbrug, for fremadrettet at kunne identificere tiltag for mindskelse af, og kompensation for, CISUs klimabelastning.

 

I 2021 gennemførte CISUs sekretariat et omfattende undersøgende arbejde for at identificere alle de mulige poster, som skulle indgå i klimaregnskabet samt finde kilder for konverteringsformler. Med få udeladelser lavede vi beregninger og estimater for alle de poster, hvor det var muligt at tilgå eller estimere data.

Videnskabeligt grundlag

For at opstille et klimaregnskab for CISU, skal det bygges på baggrund af life cycle assessment (LCA), som opstilles i en GHG (Green House Gas) -protokol. Dette er standarden for næsten alle organisationer, som rapporterer til CDP – carbon disclosure project. Kort sagt går LCA ud på at bedømme et produkts klimamæssige betydning fra ”vugge til grav”. Disse bedømmelser inddrages i en GHG-protokol, som står for green house gas protokol. Dette gøres ved at finde CO2e forbrug for alle de relevante poster i klimaregnskabet. CO2e står for CO2 equivalent (ækvivalenter). Dette anvendes for at omregne andre naturlige gasser om til CO2, for at have et standardiseret mål.

Dataindsamling i praksis

I 2022 har vi baseret beregningen af klimaregnskabet på den baseline, som vi indsamlede data til i det første klimaregnskab. I år har vi haft særligt fokus på at indsamle opdaterede data for vores største emissioner: rejser, anden transport, overnatninger, og it-indkøb.

 

Vi har revurderet, hvordan vi i praksis kan indhente data for det reelle forbrug på årsbasis, hvilke vi kan basere på repræsentative måneders forbrug, samt hvilke hvor det af praktiske årsager er med andre tidsrammer eller udelukkende må baseres på estimater. Poster vi har måtte udelade pga. manglende data el. emissionsfaktorer tæller bl.a. visse kontorartikler, trykpapir, fragt af varer til CISU, rengøringsmidler, printerpatroner, brugte telefoner og møbler.

 

Kilderne på de enkelte kategorier er baseret på emissionsfaktorer, som følger LCA og GHG-protokollen . I langt de fleste tilfælde har vi udregnet ud fra Concitos emissionsfaktorer, dog suppleret med Klimakompasset som Concito også henviser til, samt Lenovos oversigter for IT-indkøb og Carbon Literacy Project, samt Climatecare ift. emails og website-forbrug. Vi har fremadrettet valgt at anvende UK government’s GHG emissionsfaktor for flyrejser, da denne opdateres årligt og skelner mellem indenrigs-, europæiske- og længere internationale rejser, hvor særligt sidstnævnte er relevant for CISUs tilsyns- og læringsrejser.

 

Nyheder fra generalforsamlingen


Foto: Signe Kold Andersen

Tobias Simonsen (tv) og Signe Vahlun (th) overrakte CISUs initiativpris til Camilla Nielsen-Englyst (i midten) og Anton Zabolotnyi og  Olisia Panchenko, der står på siderne af hende.

 

CISUs Initiativpris går i 2023 til Landsforeningen af Økosamfund. Prisen blev uddelt på CISUs generalforsamling i Odense lørdag 22/4. Prisen gives til en organisation, som gør noget helt særligt i Danmark for at skabe opmærksomhed om udviklingsarbejde. Med prisen medfølger en statuette af Jens Galschiøt og 25.000 kroner.

LØS har siden første dag af krigen i Ukraine støttet Global Ecovillage Network (GEN) Ukraine med initiativet ’The Green Road’, som er økosamfund i hele Europa, der står sammen om at tage imod fordrevne ukrainere. Prisen er en anerkendelse af LØS og alle de involverede økosamfund i Danmark og deres stærke engagement i at hjælpe fordrevne ukrainere. Det er et eksempel på, hvordan lokalsamfund kan træde i karakter og bidrage til løsninger på globale udfordringer.

Næstforperson Camilla Nielsen-Englyst modtog prisen på vegne af LØS.

- Det er en stor anerkendelse for det på en gang professionelle og folkelige nødhjælpsarbejde, vi i LØS urimeligt hurtigt måtte stable på benene. Der kom hjælp alle vegne fra, til vores sag, siger hun.

Hjælpen tog mange former.

- Chauffører, folk med biler, nogle med 1000 menstruationskopper, andre med træjulegaver til børnene eller to paller med plantemælk og kikærter, trøstemus fra hæklerne, vandpumper fra nogle, der ved noget om den slags. Og Bevar Ukraine gav os plads i deres lastbiler til Ukraine, fortæller hun.

Anton Zabolotnyi og Olisia Panchenko var med til at modtage prisen.

- Vi laver stadig dette arbejde og det fortsætter. Lige nu arbejder vi mest med børnene. Forestil jer børnenes vilkår, når de kommer fra ødelagte byer. Vi fokuserer på at lindre deres trauma og organisere lejre for dem, lød det fra Anton Zabolotnyi.

- Vi er bare de heldige, der er her, men der er så mange andre vigtige mennesker, der arbejder for os her og i Ukraine, tilføjede Olisia Panchenko.

Initiativprisen anerkender en organisation, som gennem oplysning eller politisk arbejde har gjort en særlig indsats for at inspirere og/eller mobilisere danskerne til at engagere sig i det globale udviklingsarbejde. Mobiliseringen var her akut og uhyre konkret:

- De første dage af krigen glemmer jeg aldrig, for her gik det stærkt med at få stablet netværket på benene. Det mest vilde opkald var, da nogen skulle have 100 børn ud fra et børnehjem. Vores nationale kontaktnetværk i økosamfundsbevægelsen bestod testen, for børnene kom ud gennem det, fortæller Camilla Nielsen-Englyst.

- Men vi har også virkelig fået øjnene op for vigtigheden af partnerskaber Vi går ikke ud uden hinanden. Vi går ud i partnerskab. Vi har lært værdien af partnerskab. Ikke kun vores, men også andres netværk, siger hun og tilføjer, at mange har gjort noget.

- Vi har fået mange nye partnerskaber med helt almindelige mennesker, virksomheder og andre organisationer. Og arbejdet fortsætter.

 

 

Hele indstillingen kan læses her:

"Nomineres for indsatsen med at hjælpe fordrevne ukrainere. Landsforening for Økosamfund (LØS) beviste her, hvordan lokalsamfund kan stå sammen og være en del af løsningen om store udfordringer. Det langvarige partnerskab mellem Landsforening for Økosamfund (LØS) og Global Ecovillage Network Ukraine fik en helt ny rolle, da Ukraine blev invaderet af Rusland i februar 2022. LØS har siden første dag støttet Global Ecovillage Network (GEN) Ukraine med initiativet ’The Green Road’, som er økosamfund i hele Europa, der står sammen om at tage imod fordrevne ukrainere. ”Der skabes ikke flygtningelejre, men hjem for mennesker. Det er civilsamfundet, når det er stærkest. Forskellen på at lande i et økosamfund i forhold til en flygtningelejr er, at man bliver en del af et levende fællesskab, fra dag 1.”, som LØS selv beskriver det. I Danmark har LØS mobiliseret og koordineret, at en hel række økosamfund nu huser ukrainere, f.eks. Svanholm, Munksøgård, Ananda Gaorii, Hallingelille og på Avnø. Fordrevne ukrainere i de danske økosamfund har kunnet finde mening i at koordinere de danske bidrag til Ukraine - at indsamle, pakke og sende lastbiler; at assistere tilkommende ukrainere, at formidle deres historier om krigen på skoler, højskoler og i organisationer."

Man kan læse mere på okosamfund.dk/ukraine.

Der er lavet en film om samarbejdet. Her er et sammendrag:

 

Najiba Akbari er ny i CISUs bestyrelse.

Ved CISUs generalforsamling var der valg til fire bestyrelsespladser, og da forperson Katrine Skamris ikke stillede op, var det sikkert, at en ny ville komme ind. Det gjorde Najiba, som var den kandidat, der fik allerflest stemmer.

Valget fik følgende resultat:

 

NAVN​

ORGANISATION​

Bestyrelse​

Najiba Akbari​

 Afghan Daanish Foundation​

Bestyrelse​

Torsten Malmdorf​

Seniorer uden Grænser​

Bestyrelse​

Helle Vallø​

Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder ​

Bestyrelse​

Tobias Simonsen​

KFUM-Spejderne ​

1./2. Suppleant​

Jesper Alstrøm ​

SDG World​

1./2. Suppleant​

Peder Thorning​

Dansk Folkehjælp​

3. Suppleant ​

Aligo Francis​

Naest Ved Afrika ​

Jesper Alstrøm og Peder Thorning fik lige mange stemmer, men Peder Thorning accepterede uden valghandling rollen som andensuppleant.

Foruden de nyvalgte sidder Signe Bøgelund Vahlun, Andrew Julius Bende, Civil Connections Community Foundation, og Camilla Legendre, 100 pct. for børnene, i bestyrelsen.

Bestyrelsen har midlertidigt konstitueret sig med Tobias Simonsen som forperson og Torsten Malmdorf som næstforperson frem til det første bestyrelsesmøde, hvor en konstituering vil foregå.

I år var der 10 kandidater at vælge imellem:

 

NAVN​

ORGANISATION​

1​

Hans-Jørgen Knudsen​

Spedalskhedsmissionen​

2​

 Karen Blincoe​

Crossing Borders​

3​

Merete Trolle ​

NGO Arushas Venner​

4​

Najiba Akbari​

 Afghan Daanish Foundation​

5​

Jesper Alstrøm ​

SDG World​

6​

Aligo Francis​

Naest Ved Afrika ​

7​

Tobias Simonsen​

KFUM-Spejderne ​

8​

Torsten Malmdorf​

Seniorer uden Grænser​

9​

Helle Vallø​

Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder ​

10​

Peder Thorning​

Dansk Folkehjælp​

Vinderen af CISUs fotokonkurrence blev fundet på årets generalforsamling, og blandt de næsten indsendte, som man kan se her, var det Monica Mahonas flotte billede fra Tanzania, der vandt.

 

Billedet vil snarest muligt blive lavet til en plakat, men kan downloade eller få tilsendt.

Billedet blev kåret i en finale med seks andre billeder.

På generalforsamlingen blev der vedtaget en række vedtægtsændringer for CISU. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer kan ses i bilag 5a til generalforsamlingen.
Alle forslag blev vedtaget bortset fra kategori 3 (den røde). Det er nu blandt andet muligt at have tre fuldmagter med på generalforsamlingen, generalforsamlingen kan ligge frem til juni og materiale til generalforsamlingen skal indsendes tre uger før generalforsamlingen. Til gengæld er det stadig ikke muligt for non-profit virksomheder at blive optaget.
 
Desuden blev et mindre ændringsforslag tilføjet af generalforsamlingen. De endeligt godkendte vedtægtsændringer vil snart være at finde på cisu.dk/generalforsamling.

Her kan du dowloade relevante dokumenter som PDF:

 

Bestyrelsens beretning

 

 

En oversigt over bevillinger i 2022

 

Infografik om CISU i 2022

 

CISUs årsregnskab for 2022

CISUs Årsregnskab 2021