ForsideVærktøjerTemaerCISUs temapapirer

CISU udvikler løbende faglige temapapirer med formålet om, at give en forståelse af centrale begreber i udviklingssamarbejdet som inspiration til medlemsorganisationer og andre brugere

 

Temapapirerne beskriver CISUs opfattelse af, hvordan forskellige centrale begreber i civilsamfundssamarbejde kan forstås og fortolkes i praksis af vores medlemsorganisationer. De tematiske papirer er baseret på vores praksis og erfaringer fra medlemsorganisationernes internationale arbejde, vores rådgivning og kursusvirksomhed samt vores administration af puljer. De reflekterer civilsamfundets rolle i forhold til humanitære og udviklingsorienterede indsatser såvel som kommunikation og oplysning omkring Verdensmålene. 

 

De tematiske papirer godkendes af CISUs bestyrelse. De er ikke statiske dokumenter men vil med passende mellemrum blive revideret på baggrund af indhøstede erfaringer. Samtidig vil flere  tematiske papirer blive udarbejdet om andre emner.

 


Folkeligt engagement (oktober 2020) 
- om hvordan folkeligt engagement i Danmark kan understøtte global bæredygtig udvikling.

Hent på dansk

Hent på engelsk

 

Bæredygtighed (maj 2020) 
- om hvordan man skaber varige, bæredygtige forandringer. Temapapiret om bæredygtighed kan bruges som inspiration til arbejdet med bæredygtighed, og hvordan social retfærdighed og klima- og miljømæssig ansvarlighed kan indtænkes i indsatser til styrkelsen af civilsamfund. Find konkrete øvelser og spørgsmål at snakke ud fra.

Hent på dansk

Hent på engelsk

Nexus (april 2020 - Opdateret august 2021) 

- om nexus mellem udviklingssamarbejde, humanitær bistand og fredsarbejde. En beskrivelse af, hvordan man kan arbejde med nexustilgange gennem opbygning af resiliens, beskyttelse og konflikthåndteringom udvikling af gensidige partnerskaber til styrkelse af civilsamfund.

 

Hent på dansk
Hent på engelsk
 

Partnerskab (marts 2019) 

- om udvikling af gensidige partnerskaber til styrkelse af civilsamfund.

 

CISU vil gerne fremme partnerskaber, som er langsigtede, som anerkender og forholder sig til ulige magtforhold og tager udgangspunkt i fælles definerede roller, pligter og forventninger. Samtidigt anerkender vi, at partnerskab ofte starter som et snævert samarbejde omkring konkrete aktiviteter og derefter udvikler sig over tid.

 

Hent på dansk
Hent på engelsk

 

Udviklingstrekanten (marts 2019) 

- om hvordan partnere kan kombinere fortalervirksomhed, organisatorisk kapacitet og strategiske ydelser i deres arbejde. 

 

CISU vil gerne fremme en forståelse af fortalervirksomhed, organisatorisk kapacitet og strategiske ydelser som tre vigtige dele af et udviklingsprojekt, som styrker hinanden indbyrdes og fremmer, at forandring kan finde sted.

 

Hent på dansk
Hent på engelsk

 

Fortalervirksomhed (marts 2019) 

- om hvordan målgruppers rettigheder kan fremmes. 

 

CISU vil bl.a. fremme den praktiske anvendelse af fortalervirksomhed som en metode til at opnå varige forandringer, der påvirker de strukturelle årsager til fattigdommen, og dermed kommer en større befolkningsgruppe til gode end det enkelte projekt er i stand til at nå.

 

Hent på dansk
Hent på engelsk

 

Rettighedsbaseret civilsamfundsarbejde (marts 2019) 

- om hvordan partnere kan arbejde ansvarligt, inkluderende og transparent. 

 

CISU ønsker at fremme, at danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk med at udvikle og styrke deltagelse, ansvarlighed, ikke-diskrimination og transparens i udviklingssamarbejdet. CSOer kan kun fungere og opfylde deres mål, når deres brugere og medlemmer så vel som deres samarbejdspartnere bliver inkluderet i arbejdet. 

 

Hent på dansk
Hent på engelsk 

 

 

CISUs temapapirer erstatter gradvist nedenstående positionspapirer. I løbet af 2019 vil nedenstående positionspapirer bliver opdateret og videreudviklet så det afspejler virkeligheden i dag. Indtil da, er positionspapirerne nedenfor stadigvæk gældende. 
 

 

Positionspapir nr. 1: Bæredygtighed i udviklingsprojekter (December 2008) 
CISU vil bl.a. fremme en nuanceret opfattelse af bæredygtighed, hvor bæredygtigheden ses i et samlet perspektiv og vurderes i forhold til den konkrete udviklingsindsats karakter, størrelse og egne målsætninger - således at det ikke et enkelt aspekt (f.eks. finansiel eller teknologisk eller miljømæssig bæredygtighed), der alene er afgørende.

 

Hent på dansk og læs mere om bl.a. definitioner, de forskellige aspekter af bæredygtighed samt konsekvenser for ansøgninger og projektarbejde.

Hent på engelsk.

 

Positionspapir nr. 6: Danske udviklingsorganisationers rolle i Nord (April 2015)

CISU ønsker at fremme bevidstheden om, at indsatser i Nord kan være mindst ligeså vigtige for bekæmpelse af fattigdom globalt som indsater i Syd, og at danske organisationer i kraft af deres sydpartnerskaber har en særlig platform for at gøre dette. 
 

Hent på dansk

Hent på engelsk

Hent på spansk

 

Positionspapir nr. 7: Udvikling i Skrøbelige Situationer (April 2015)

Hos CISU ser vi eksempler på, hvordan civilsamfunds handlinger og organiseringsformer spiller en væsentlig rolle i at understøtte og fremme positiv forandring i en skrøbelig situation mod et rettighedsbaseret samfund.
 

Hent på dansk  

Hent på spansk

Hent på fransk