/ Forside / Værktøj & Metoder / Kompleksitet - a complexity aware approach

 

Udviklingsarbejde foregår ofte (hvis ikke altid) i komplekse sammenhænge, der er karakteriseret ved en kontekst i konstant udvikling. CISU ønsker at fremme en bevidst tilgang til kompleksitet (a complexity aware approach), hvor der tages højde for kompleksiteten i planlægnings- og monitoreringsarbejdet.

 

Ved en complexity aware approach forstår vi en tilgang, der tager højde for kompleksiteten i forhold til monitorering som følge af, at mange udviklingsinterventioner søger at fremme forandringsprocesser, der ikke er lette at administrere med konventionelle monitoreringsmetoder og værktøjer, som følger en logisk linearitet, forudsigelighed og kontrol.

 

CISU har – igennem initiativet Fagligt FOKUS – arbejdet med en bevidst tilgang til kompleksitet igennem afholdelse af en række workshops og udarbejdelse af to arbejdspapirer. Målet med forløbet var at udvikle en model for / tilgang til monitorering af advocacy ud fra en complexity aware approach. Der blev fokuseret på, hvordan en sådan tilgang kan tænkes at se ud; hvordan vi kan styrke tilpasningsevnen i programmer og organisationer i forhold til konteksten, hvordan vi kan håndtere forskelligartede behov for accountabillity og hvordan vi kan styrke læringen.

 

 

To arbejdspapirer der omhandler monitorering af advocacy ud fra en bevidst tilgang til kompleksitet:

 

Monitoring of Advocacy – When the change process is complex. Marts 2015. CSO-konsulenten Marianne Bo Paludan reflekterer over en bevidst tilgang til kompleksitet i arbejdet med fortalervirksomhed og udviklingsarbejde mere generelt.

Complexity, learning and RAM reporting af Lisbet Fich fra Konsulentnetværket, marts 2015. Reflekterer over hvordan man kan monitorere fortalervirksomhed i komplekse situationer og i hvilken grad det er muligt at kombinere det med the Danish Resource Allocation Model (RAM)

 

Læs mere om CISU arbejde og find yderligere værktøjer om fortalervirksomhed.

 

 

Kompleksitet og Theory of Change (forandringsteori)

I de seneste år er Theory of Change (ToC) blevet en gængs tilgang i udviklingsarbejdet. ToC gør det muligt for organisationer at forstå den rolle, de spiller og de ændringer, de efterstræber i samfundet. Ved brug af ToC søger Civilsamfundsorganisationerne at tilpasse deres tænkning – og dermed handling – til en stadig skiftende kontekst, hvor de ønsker at bidrage med specifikke sociale forandringer.  

I en kompleks verden, der er karakteriseret ved en kontekst i konstant udvikling, kan ToC være en brugbar ramme i monitorering og evaluering af udviklingsprojekter.

 

Læs mere om CISU arbejde og find værktøjer og diskussionspapirer om Theory of Change.

 

 

Kompleksitet i skrøbelige situationer

 

Civilsamfunds handlinger og organiseringsformer spiller en væsentlig rolle i at understøtte og fremme positiv forandring i en skrøbelig situation. I skrøbelige situationer er det desto vigtigere at være bevidst om kontekstens kompleksitet, når man planlægger og udfører udviklingsarbejde. Da CISU ønsker at fremme civilsamfundsorganisationernes forståelse af kompleksiteten i skrøbelige situationen, samt den aktive brug af denne forståelse i planlægning og implementering af projekter, har CISU udarbejdet et positionspapir om netop skrøbelige situationer.

 

Hent på dansk (Versioner på engelsk og spansk følger)

 

 

 

Hent materialer udarbejdet under FAGLIGT FOKUS

Monitoring of Advocacy – When the change process is complex. af Marianne Bo Paludan  Marts 2015. 

Complexity, learning and RAM reporting af Lisbet Fich fra Konsulentnetværket, marts 2015.

 

Hent andet materiale om kompleksitet

"More of an art than a science": Challenges and solutions in monitoring and evaluating advocacy, Jenny Rose, ITRAC, Feb 2014

Organisations and development. Towards building a practice af James Taylor, CDRA

 

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies