/ Forside / Værktøj & Metoder / Partnerskaber / Partnerskab i praksis: Fem små film fra Sydafrika

"Kystfiskerne har mistet deres rettigheder til at fiske, fordi regeringen har solgt fiskekvoterne til store trawlere. Dermed har de mistet deres traditioner og kultur. De kan ikke på lovlig vis forsørge sig selv. Vi vil have, at kystfiskerne får deres rettigheder tilbage!"

 

Håbløshed, stoffer og kriminalitet har længe floreret i de små fisker-townships på den Sydafrikanske vestkyst. Siden fiskerne på grund af en nyliberal lovgivning fik frataget deres ret til at fiske i 2001 har det været en daglig kamp for fiskerne at opretholde livet.

 

Kystfiskerne har nu organiseret sig i Coastal Links, og gennem denne organisation har de nu fået en stemme. Costal Links har et tæt samarbejde med Masifundise, som har eksisteret siden kampen mod apartheid i 1970’erne. Afrika Kontakt har samarbejdet med Masifundise og Coastal Links siden 2004. 

 

I fem små film præsenterer Afrika Kontakt sine erfaringer med partnerskabet til inspiration for andre danske organisationer. Læs også Afrika Kontakts forslag til spørgsmål på kurser og workshops i forbindelse med at filmene bliver vist.

 

 

Filmene er produceret af CYRK Film for CISU.

 

 

1. Partnerbesøg - det første møde med virkeligheden: "Når Afrika Kontakt tager på projektbesøg, er der et princip om, at der altid skal være én med solid erfaring og viden om projektet, som rejser sammen med én der måske er helt ny og rejser for første gang".

 

 

 

2. Partnerskabet: Afstemning af forventninger: "I kom fra Danmark med en masse ideer om, hvad vi skulle gøre. Men de passede ikke med vores måde at tænke på".

 

 

 

3. Kapacitetsopbygning - de menneskelige ressourcer: "Evnerne og kompetencerne findes ude i småbyerne. De er derude. Hvad vi skal gøre, er at finde den rigtige måde at sætte dem fri".

 

 

 

4. Monitorering og evaluering: Nye systemer: "Vi kunne ikke lide den stivhed, som rapporteringskravene fra Afrika Kontakt og Danida kom med, fordi vi følte, at de tilsidesatte vores erfaringer. Men vi har lært meget af processen. Fx er 'indikatorer' blevet en del af vores sprogbrug".

 

 

 

5. Netværksarbejde - både lokalt og globalt: "Vi er blevet klar over, at vi også skal bygge netværk. At vi ikke er den eneste organisation, eller det eneste land, eller det eneste fiskersamfund, som har de problemer, vi oplever (...) Vores politiske problemer er globale politiske problemer. Mange har deres rod i Europa og Nordamerika. Så selv om vi kæmper for at gøre tingene rigtigt i Sydafrika, vil det ikke være til megen hjælp, med mindre der er partnere i Nord, som begynder at gøre et tilsvarende arbejde der".

Relaterede kurser

CISU har hvert forår og efterår kurser i partnerskab, monitorering, fortalervirksomhed og andre af de emner, filmene knytter an til.

Se kursusoversigten

Personerne i filmene
 
Mads Barbesgaard. Geografistuderende, ny i Afrika Kontakt . På sin første besøgsrejse til Sydafrika. Interesseret i EU-lovgivning overfor ulandene, specielt EPA og fiskeri. Skal afholde workshops med Coastal Links’ folk omkring EU og fiskeri.
 
 
Naseeg Jaffer. Direktør for Masifundise. Var aktiv i kampen mod Apartheid og startede med at arbejde for Masifundise i 2003. I kraft at sit engagement blev han valgt for formand for en verdensomspændende sammenslutning af småfisker-organisationer, World Forum of Fisher Peoples.
 
 
Carsten Petersen. Tidligere aktivist i Afrika Kontakt, fiskeribiolog. Har boet og arbejdet i Cape Town, Sydafrika flere gange. Med på projektet siden 2005.
 
 
Hahn Goliath. Nu forhenværende formand for Coastal Links. Begyndte selv som fisker i Doringbaii, en lille fiskerby på Sydafrikas vestkyst. Bor stadig i byen og arbejder i dag som feltarbejder for Masifundise. 
 
 
Mandla. Programkoordinator i Masifundise. Er lige nu ved implementerer det nye evalueringssystem.
 
 
Jannick Svendsen. Aktivist i Afrika Kontakt. Har sammen med Mandla udviklet evaluerings/rapporterings-system til Masifundise.
 
 
Christian Adams. Formand for Coastal Links siden 2010. Fisker fra den lille by Mamre på vestkysten. Hørte først om Coastal Links i 2008 og deltager i filmen for første gang i et internationalt fiskerimøde i Gambia.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies