/ Forside / Værktøj & Metoder / Partnerskaber / Partnerskabsaftaler

CISU anbefaler, at den danske og lokale partner sammen udarbejder en partnerskabsaftale (til forskel fra en projektsamarbejdsaftale), som sætter rammerne for deres fremtidige samarbejde. 

Nedenfor er samlet en række partnerskabsaftaler fra vores medlemmer, som kan bruges til inspiration. Vi har prøvet at finde nogle aftaler, der hver især repræsenterer de partnerskabstyper, vi præsenterer i vores Positionspapir om Partnerskaber. Flere af dem er dog – som det ofte vil være tilfældet – karakteriseret ved elementer fra flere typer, så kategoriseringen skal ikke tages alt for rigidt.

Aftalerne skal ikke læses som ideal aftaler, der skal kopieres, men som eksempler på, hvordan nogle helt konkrete organisationer har valgt at udforme deres aftaler.

 

Vi har desuden udarbejdet en Skabelon til Partnerskabsaftaler, som omfatter vores anbefalinger til, hvilke områder, man bør overveje at tage med i sin aftale.

 

1. Værdibaseret partnerskab
Internationalt Landsbysamarbejde og deres tanzanianske partner Yebhe Chikomesye Hent

 

2. Værdibaseret projektpartnerskab

Dansk Folkehjælp og deres tanzanianske partner KDA  Hent

Dansk Handicap Forbund og deres ghanesiske partner GSPD Hent

 

3. Fagligt funderet partnerskab
VedvarendeEnergi og deres kenyanske partner Umande Trust Hent

 

4. Partnerskab som del af en international organisation
Ungdommens Røde Kors og deres partner Ugandisk Røde Kors. Hent

 

5. Allliancepartnerskab
Endnu ikke noget eksempel. Kontakt os gerne, hvis jeres organisation har lavet sådan en type aftale.

 

Partnerskab i praksis: Se fem små film om samarbejdet mellem Afrika Kontakt og Misafundise i Sydafrika

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies