ForsideVærktøjer

CISUs har udarbejdet og samlet en række værktøjer til brug i medlemsorganisationernes udviklingsarbejde. Ønsket er at præsentere centrale begreber og metoder i udviklingsarbejdet, så de kan forstås og anvendes i praksis.

 

Værktøjer og metoder afspejler CISUs egen praksis og erfaringer i kraft af medlemsorganisationernes udviklingsprojekter og aktiviteter, vores rådgivning og kursusvirksomhed samt vores puljeadministration.

 

Orienterer dig om følgende emner:

CISUs temapapirer

Verdensmål

Organisationsudvikling

Partnerskaber

Civilsamfundet samarbejder med andre aktører

Ressourcemobilisering - Fundraising, Frivillige og meget mere

Mikrofinans

Rettigheder og køn

Projektudvikling

Monitorering, evaluering og læring

Kontekst og tendenser i Syd