ForsideVærktøjer

Advocacy eller fortalervirksomhed optager stadig større plads i de danske organisationers udviklingsarbejde og partnerskaber i Syd. CISU har igennem initiativet FAGLIGT FOKUS (2012-2015) set nærmere på, hvordan man monitorerer og måler advocacy-indsatser.

 

Civilsamfundsorganisationernes rolle i organiseringen af advocacy-indsatser optager stadig større plads i udviklingsarbejdet. Advocacy er dermed blevet centralt i samarbejdet mellem de danske civilsamfundsorganisationer og deres partnere i Syd. Hermed er der opstået nye samarbejdsformer og måder at organiserer udviklingsarbejdet på for eksempel ved lokale aktørers deltagelse i internationale alliancer. Ligeledes lægges der fra donorers – såsom DANIDAs - side stigende vægt på dokumentation af advocacy for eksempel i forhold til den Ressource Allokerings Model (RAM), som anvendes af Udenrigsministeriets til vurdering af de danske rammeorganisationers resultatrapportering. Dermed opstår der en række udfordringer omkring at måle og monitorer advocacy-indsatser.

 

CISU har - igennem initiativet Fagligt Fokus: læring og metodeudvikling på tværs (2012-2015) gennemførte en række erfaringsudvekslingsworkshops omkring måling af advocacy. Dette dannede baggrund for udvikling af diskussionspapiret Challenges and Dilemmas in Monitoring Advocacy, der opridser hovederfaringer og udfordringer i at måle advocacy. FAGLIGT FOKUS udarbejdede ligeledes værktøjet Manualen til Advocacy: Et værktøj til de danske civilsamfundsorganisationer, som kan bruges som inspiration og konkret guide til arbejdet med advocacy”.

 

Theory of Change og måling af advocacy

I de seneste år har Theory of Change støt spredt sig i det danske og internationale udviklingssamarbejde som en gængs planlægningsværktøj, blandt andet fordi udviklingsorganisationerne hele tiden forsøger at forbedre deres resultater og bidrage til socialforandring i en stadig forandret kontekst igennem en justering af deres tænkning og handling.

 

CISU har – igennem FAGLIGT FOKUS – gennemførte en række arrangementer og udarbejdet en række værktøjer om Theory of Change (ToC) blandt andet i forbindelse med problematikker omkring måling af advocacy med fokus på hvordan Theory of Change kan anvendes i praksis. Blandt andet er der blevet udviklet en let omsættelig guide, der fungere som inspiration til ramme- og programorganisationer, som ønsker at arbejde mere systematisk med forandringsteori i programplanlægningen og i monitoreringsarbejdet.

 

Læs mere om CISU arbejde og find værktøjer og diskussionspapirer om Theory of Change.

 

Måling af advocacy når virkeligheden er kompleks

Fortalervirksomhed foregår ofte i komplekse sammenhænge, der er karakteriseret ved en kontekst i konstant udvikling. Derfor er der begrænset succes med monitorering af fortalervirksomhed ved brug af faste planer, forudbestemte resultater og indikatorer og en lineær kæde af årsag og virkning. Overvågning af fortalervirksomhed er derfor af nogle beskrevet som "mere en kunst end en videnskab." CISU har – igennem FAGLIGT FOKUS – udarbejdet værktøjer og diskussionspapirer, der netop omhandler monitorering af advocacy ud fra en complexity aware approach.

 

Læs mere om CISU arbejde og find værktøjer og diskussionspapirer om Kompleksitet.

 

Fagligt FOKUSs forløb om Advocacy

Fra januar 2012 til maj 2015 har FAGLIGT FOKUS gennemført et stort antal arrangementer og igangsat udviklingsprocesser indenfor temaet Advocacy. I 2013 fokuserede man emnet til at være måling af advocacy mens man processuelt gik fra at have fokus på vidensopbygning af individer gennem seminarer til i 2013 at sætte fokus på organisatorisk involvering og forankring af processer. De sidste halvandet år – indtil foråret 2015 – udviklede man i lyset af foregående processer en række diskussionspapirer og igangsatte en proces, der skulle undersøge en mulig kombination af en resultatorienteret tilgang til monitorering af fortalervirksomhed (fx RAM) med en tilgang, som omfatter kompleksiteten af de forandringsprocesser, fortalervirksomheden skal understøtte.

 

Hent materialer

Challenges and Dilemmas in Monitoring Advocacy. af Annemette Danielsen & Dorthe Skovgaard Mortensen, FAGLIGT FOKUS Febuar 2014

 

More than an art than a science: Challenges and solutions in monitoring and evaluating advocacy.Et papir udarbejdet af INTRAC der omhandler hovederfaringer og udfordringer i at måle advocacy.

 

Manualen til Advocacy: Et værktøj til de danske civilsamfundsorganisationer. af Malene Sønderskov, FAGLIGT FOKUS October 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies