ForsideVærktøjer

Kvinders og mænds lige deltagelse i udviklingsprocessen er en tværgående prioritering i dansk udviklingspolitik. Lige rettigheder for begge køn hænger tæt sammen med arbejdet for lige rettigheder for alle (f.eks. til sundhed og uddannelse). Derfor ønsker CISU at fremme en generel rettighedsbaseret tilgang i udviklingsarbejdet med udgangspunkt i konkrete projekterfaringer og ideer i civilsamfundsmiljøet.

 

Undervisning i rettigheder, Filippinerne 2006


 

Værktøj og metoder

 

GEA-manualen

GEA-manualen - Gender and Empowerment Impact Assessment Manual - er udarbejdet af konsulent Else Skjønsberg for de to norske organisationer Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp og er en speciel NGO tilpasset udgave af en tilsvarende NORAD maual.


Materialer og gode links


CEDAW-konventionen
FN's generalforsamling vedtog i 1979 "the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women" (CEDAW).


Danske links:
Kvindernes Ulandsudvalg

Kvinderådet

Dansk Kvindesamfund

 

Internationale links:
Institute of Development Studies (sidste nyt om køn og udv. forskning)

International Women's Rights Action Watch (Indeholder bl.a. CEDAW Komitéens "Concluding Comments" med anbefalinger til NGO'ernes rolle ifm. implementeringen af kvinders rettigheder i de enkelte lande)

Womenwatch (Indeholder bl.a. "General Recommendations on Reports")

The People's Movement for Human Rights Education (Indeholder bl.a. "Women's Passport to Dignity", som er et redskab til at implementere Beijings handlingsplaner)