ForsideVærktøjerKommunikation Del de gode historierInstagram: Vis resultater med billeder

Udviklingsarbejde kan blive udført på mange forskellige måder. Det gør de næsten 300 civilsamfundsorganisationer, der er medlem af CISU. Hver dag skaber de resultater, der gør verden en lille smule mere retfærdig, end den var i går.

Men alt for få kender til det vigtige arbejde, som organisationernes frivillige og ansatte laver. Det vil vi gøre noget ved. Og hvem er bedre til at fortælle historierne om arbejdet i civilsamfundsorganisationerne end aktørerne selv?

Derfor lader vi medlemsorganisationerne og samarbejdspartnerne fra det globale Syd tage ordet.

 

Hvad går det ud på?

Frivillige og ansatte laver en take-over og giver gennem billeder et indblik i deres arbejde og svarer på spørgsmål som:

 • Hvilke opgaver laver jeg for min organisation?
 • Hvilke resultater opnår vi med vores projekter?
 • Hvordan drømmer jeg om, at verden skal se ud i 2030?
 • Hvilke Verdensmål arbejder min organisation med?
 • Hvorfor er jeg frivillig?

Hvad får du ud af det?

 • Eksponering af din organisations arbejde, så I kan tiltrække flere frivillige
 • Gode råd om brug af instagram af CISU’s journalistpraktikant
 • Konkret erfaring med at inddrage frivillige i kommunikation

Hvem kan være med?

 • Alle, der er aktiv i en af CISU’s medlemsorganisationer, og som har en smartphone
 • Du behøver ikke have erfaring fra tidligere med at bruge mediet
 • Det er sjovt og let

Det lyder fedt! Det vil jeg gerne være med til. Hvad gør jeg så?

 • Send en mail til kommunikationskonsulent Kim Jensen på kj@cisu.dk og hør mere.

Du finder CISUs Instagram-konto her. 

 • Billederne skal fortælle noget, og de skal være interessante at se på. Vi kæmper om at få opmærksomheden på de sociale medier, og fede billeder fanger folks opmærksomhed.
 • Lys, lys, lys! Det naturlige lys er din ven, men tag ikke billeder mod solen. Det er dit motiv, der skal oplyses, Tager du portrætter skal ansigtet være oplyst. Det bedste naturlige lys er om morgenen og om eftermiddagen.   
 • Brug ikke filtre – brug i stedet de værktøjer, der er på Instagram til at skabe mere klarhed og kontrast – det kan forbedre et billede utroligt meget, uden at det fremstår manipuleret.
 • Skriv ikke mere, end billedet viser. Eksempel: ”…og et kort visit i Menneskerettighedssalen med det imponerende dryppende loft” – Vi skal se det loft!
 • Prøv at finde en anderledes vinkel, sæt dig på knæ eller kravl op på noget højt – find en anden vinkel – målet er at gøre billedet interessant at se på.
 • Tænk over et tema for de billeder, I poster, så man kan se, at billederne hører sammen.
 • Gå ikke ud fra, at alle ved, hvilket land, der er tale om ud fra et bynavn. Gå heller ikke ud fra, at alle har læst de foregående opslag, så de ved, hvor I er.
 • Tænd for satellitterne og tag det sted, I er. Det er utrolig sjovt at få den præcise lokalitet, så kan man selv gå ind på kortet og se, hvor i Verden vi er!
 • Undgå fejl. Det er allerede uendeligt svært at få folk til at fordybe sig på de sociale medier. Sproglige fejl gør det svært for modtageren at forstå teksten, og det mindsker chancen for at opslaget bliver læst.
 • Undgå stavefejl, talesprogsfejl og tastefejl. Genlæs teksten, inden du deler den. Er du i tvivl, om hvordan et ord staves, så tjek det på www.ordnet.dk 
 • Nogle gange kan du også Google en del af en sætning. Selv om den ikke giver mening, vil Google enten rette fejlen eller finde resultater, hvor sætningen indgår. Eksempel: Havde man skrevet ’nået helt nyt’ på Google, ville der komme resultater, hvor sætningen ville indgå i korrekt form ”noget helt nyt”.
 • Prøv at huske på, at verbet skal være tidligt i sætningen. Det er sætningens motor, og det fortæller læseren, hvad teksten handler om.
 • Skriv i et forståeligt sprog, der nemt kan oversættes med oversættelsesværktøjer på de sociale medier.
 • Brug dem! Det er på den måde, vi kommer længere ud. Er du i Gambia, find ud af hvad de store hashtags er der #Gambia #Gambialife osv. Tilføj altid relevante danske og engelske hashtags, som bruges hyppigt!
 • Når du skriver hashtags på Instagram, kan man se, hvor mange gange, det er blevet brugt – vælg de mest brugte!
 • Da meget af CISUs arbejde foregår i udlandet, vil vi gennem tiden opbygge en målgruppe, der ikke taler dansk, men som stadig er interesseret i vores arbejde. Tilføj derfor relevante engelske hashtags: #climate #climatechange #socialchange #civilrights #youths #rights #volunteer #volunteers #activism osv. OBS: Vælg selvfølgelig kun relevante hashtags.
 • Inkluder også relevante nøgleord og et link tilbage til jeres hjemmeside.
 • Folk kan bedst forholde sig til det, som de kan forstå. Hvad vil det sige, at du er i Gambia for at samle materialer. Hvad skal de materialer bruges til? Hold teksten kort og præcist, men forklar det du vil sige.
 • Har du meget at sige, så kan du i stedet dele teksten over to opslag med to gode billeder - en lang tekst bliver ofte ikke læst på de sociale medier. Teksten skal altså være spiselig for læseren.

Det bliver for kedeligt for folk at læse den samme tekst igen og igen. Har man flere billeder, som fortæller den samme historie, kan man lave ét opslag med flere billeder på Instagram.

Det kan skabe engagement for læseren, at der bliver talt direkte til dem, og et spørgsmål indbyder, til at de skal kommentere opslaget. Her er et par eksempler, som kan være relevante.

 • Skal du være vores nye frivillige?
 • Har du hørt om verdensmålene?
 • Ved du hvordan, man lever i Kampala?

Pictures should say something and they should always be interesting to look at. We are fighting for the attention on social media and pictures can get it making it a strong communicative tool.

 • Light, light, light! The natural light is your friend but avoid the sun directly. It’s the motif that should be lit. If you are shooting portraits remember that the face should be lit. The best natural light is in the morning and the afternoon.
 • Don’t use Instagram filters. Use the tools on Instagram instead to make small corrections and create more clarity and contrast – it can improve a picture without manipulating it.
 • Don’t write more than the picture actually shows. If you are describing a school, then the picture must show that school.
 • Try to find a different angle; get down on your knees or climb up somewhere – the goal is to make the picture interesting to look at.
 • Think about a theme for the pictures you post, so the coherence is evident.

Don’t assume that everyone knows which country you’re in from a city-name or location.

 • Don’t assume either that everyone have seen your former posts; tag every post.
 • Turn on the satellites and tag the places you’ve been. It’s very cool to get the exact location as it lets you go the map and see where in the world you are.

 Avoid mistakes; it’s incredibly difficult to make people engage on social media. Linguistic mistakes make it harder for the recipients to understand the text and it diminishes the chances of the post being read.

 • Avoid misspelling, colloquial mistakes and typing errors. Read through the text several times before posting it. Are you in doubt as to how a word is spelled, check it online!
 • Sometimes you can actually Google part of a sentence to check if you are spelling a certain expression or term correctly. Even though the sentence that you are goggling doesn’t make sense, Google will either correct the mistakes or find results where that sentence is in its correct form.
 • Try to remember the verb should come early on in the sentence. It’s the engine of the sentence and it tells the reader what the text is about.
 • Write in an understandable language that is easily translated by Google-translate and other online services on social media.

Use them! We increase our reach with hashtags. If you’re in Gambia, try to find out what the big, popular hashtags are that are used frequently.

 • When you start typing hashtags on Instagram you will see the amount of times they have been used – choose the ones with frequent use.
 • We are trying to build up an international group of followers that are interested in our work. So you should always add relevant English hashtags: #Climate #climateChange #SocialChange etc.
 • Remember to include relevant keywords and a link to your webpage, Instagram or Facebookpage.

People are best at relating to issues they understand. What does it mean, when you say you’re in Gambia to collect materials – what are they going to be used for? Keep the text short and precise, but explain what you mean in a way that most people can understand.

 • Consider dividing your text over several posts if you have a lot you want to say. The reason is that a long text is often not read on social media, so you have to make the text presentable and easier for the recipient to consume.
 • Don’t reuse the same text on several posts. It’s too boring for people to read the same text over and over again. If you have several pictures but only one text, you should consider making a post with several images. 

It can create engagement and participation for the recipients when you adress them directly. You can do that in multiple ways, but one ways is to ask the questions. Here are some examples:

 • Are you going to be our new volunteer?
 • Have you ever heard about global goals?
 • Do you know how people live in Kampala?