ForsideVærktøjerOrganisation

CISUs ’Guide til organisationsudvikling i Civilsamfundsorganisationer’ er henvendt til foreninger og organisationer, der ønsker at arbejde med deres egen udvikling for at blive endnu bedre til at opfylde deres formål og nå deres strategiske mål.

 

 

Guiden består af to dele: Første del beskriver processen omkring en vellykket organisationsudviklingsproces med udgangspunkt i en model med fire faser. Anden del præsenterer en række konkrete værktøjer og øvelser, der knytter an til de forskellige faser.

 

Guiden kan bruges af danske organisationer og i organisationernes samarbejde med partnere i andre lande. Guiden findes på dansk i en trykt version og som pdf, samt på engelsk i en pdf-version.

 

Hent guiden som pdf på dansk 

Hent guiden som pdf på engelsk

 

 

Hent hjælpeskemaer

 

I arbejdet med guidens metoder og redskaber får I brug for en række hjælpeskemaer, som kan hentes her. Skemaerne ligger i åbne versioner, som I kan tilrette efter de konkrete behov i jeres forening.

 

 

 

 

Guiden er udviklet af CISU – Civilsamfund i Udvikling og Danske Handicaporganisationer i samarbejde med en række andre organisationer og med støtte fra Udenrigsministeriet. Den bygger dels på generel teori, dels på flere års praktiske erfaringer fra danske organisationer og fra CISUs kurser og rådgivningsforløb.

 

Andre redskaber til organisationsudvikling

 

CISUs Accountabililty Dialogue Tool kan bruges til at undersøge og evaluere på interne ansvarlighedsstrukturer.

 

Mango's Health Check kan bruges til at vurdere hvor sund organisationens økonomistyring er.