ForsideVærktøjerOrganisationRessourcemobiliseringAndre offentlige puljer

Her kan du få overblik over de vigtigste offentlige puljer uden for CISU.

 

Opdateret februar 2021.

 

Puljer under Danida og EU


Globalt Fokus' pulje til kapacitetsopbygning

Puljen til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer er en åben pulje med et årligt beløb på ca. 1,8 mio. kroner. Den støtter initiativer, hvor mindst tre danske organisationer går sammen for at opbygge deres egen kapacitet.

Ansøgningsfristse hjemmesiden
 

 

Genbrug til Syd

Genbrug til Syd er en støtteordning, som er oprettet for at støtte social og økonomisk udvikling i udviklingslandene ved at yde tilskud til mindre forsendelser af brugt udstyr, indsamlet og evt. renoveret i Danmark.

Ansøgningsfrist: se hjemmesiden

 

 

DUFs Internationale Pulje

DUFs internationale pulje støtter partnerskaber mellem DUFs medlemsorganisationer og deres internationale samarbejdspartnere. Målet med puljen er, at ungdomsorganisationer i partnerlandene får styrket kapacitet og øget indflydelse på de samfund, de indgår i. 

Ansøgningsfrist: 5 gange årligt

 

 

CKU-puljen

CKU-puljen giver medlemsorganisationer af Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU), tidligere Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU), mulighed for at søge støtte til projekter, aktiviteter og personel. Danidas civilsamfundspolitik er rammen for CKU-puljen ligesom for CISUs puljer.
Tros- og religionsfrihedsvinduet (ToRF-vinduet) kan søges af alle og støtter indsatser, der fremmer tros- og religionsfrihed, op til 3.000.000 kr.

Ansøgningsfrist: se hjemmesiden, løbende frist v. ansøgning under 200.000 kr.

 

 

Handicappuljen

Handicappuljen støtter danske handicaporganisationers udviklingsarbejde i Syd. Formålet med puljen er at styrke politiske, økonomiske og sociale rettigheder for mennesker med handicap i udviklingslandene.

Ansøgningsfrist: 4 gange årligt, løbende frist v. ansøgning under 500.000 kr.

 

 

Støtte fra EU

EU har en række programmer og puljer, som kan søges af danske udviklingsorganisationer. EUs støtte er bygget op omkring såkaldte calls, som er 'invitationer' til ansøgninger om specifikke temaer, målgrupper, lande osv.

Ansøgningsfrist: Særlige frister for hver pulje og call

 

Støtte til oplysning og kulturudveksling

 

Kulturministeriets Bladpulje

Kulturministeriets Bladpulje giver tilskud til foreningsblade og tidsskrifter. Tilskuddet beregnes bl.a. efter antal abonnenter og antallet af udgivelser.

Ansøgningsfrist: 1 gang årligt - typisk i februar

 

Udlodningsmidler (tidl. Tips & Lotto puljer)

 

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer

Giver driftstilskud til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige foreninger. Tilskuddet kan bruges efter organisationens behov, fx til de udgifter, som er svære at få andre til at dække: Telefon, transport, husleje, mødeudgifter, porto osv.

Ansøgningsfrist: 1 gang årligt, typisk i juli

 

 

Puljen til almennyttige kulturelle projekter

Puljen støtter afgrænsede projekter med 30.000-100.000 kr. Særligt relevant er fokus på demokrati og menneskerettigheder og på kulturforståelse.

Ansøgningsfrist1 gang årligt, typisk i marts

 

 

 

CISUs kurser i fundraising

Hvert år holder CISU fyraftensmøder og kurser om fundraising. 

 

Find de aktuelle kurser her.