ForsideVærktøjerProjekt Forebyggelse af sexual misconduct

Hvorfor forebygge sexual misconduct?

 

Sexual misconduct indebærer alle former for uønsket seksuel aktivitet, opmærksomhed eller samtale. Man bruger også forkortelsen PSHEA. Det står for ”preventing sexual harassment(chikane), exploitation(udnyttelse) and abuse(overgreb).”

 

Som ansat eller frivillig i danske og lokalt forankrede civilsamfundsorganisationer vil man komme i direkte kontakt med udsatte børn og voksne i de samfund, man arbejder i. Tit vil man være i en magtposition, fordi man har adgang til særlige ydelser og services. Desværre bruger nogle mennesker denne magtbalance til at udnytte, misbruge og chikanere andre.

 

At være udsat for sexual misconduct kan have store konsekvenser for den enkelte og for de pårørende. Ofte undlader de berørte at fortælle om overgrebet eller oplevelsen, som for nogle kan være traumatiserende for livet. 

 

I CISU vil vi støtte vores medlemmer og bevillingshavere i at forebygge og håndtere sexual misconduct. Både internt i de enkelte organisationer, i samarbejdet med de lokale partnere og i relationen til de målgrupper, som projekterne retter sig imod. 

 

Kom igang med at forebygge sexual misconduct i jeres forening og i partnerskabet:

 

Meld jer til ét af CISUs kurser om PSHEA  - og lær mere om hvad PSHEA er og hvordan I kan arbejde med området.

 

Besøg læringssitet ”Preventing Sexual Misconduct” – her kan I og jeres partnere få mere viden om sexual misconduct, og få værktøjer til at komme i gang med det forebyggende arbejde

 

Tjek "PSHEA ressources" - siden er et supplement til læringssitet og samler en lang række materialer, øvelser, træninger og videoer om PSHEA.

 

Søg videre i CHS Alliancens samling af fælles PSHEA ressourcer - og få mere viden om PSHEA, online træningsmaterialer og meget mere.

 

Kontakt os

 

Har I spørgsmål til hvordan I kan gribe arbejdet med PSHEA an, så er I altid velkomne til at kontakte os på tlf. 86120342 eller cisu@cisu.dk.