ForsideVærktøjerProjekt MikrofinansGuide til indkomstskabelse

Indkomstskabende aktiviteter, ISA, er en komponent i mange af de udviklingsprojekter, som danske NGO’er gennemfører i u-landene. Men der opstår ofte mange små og store problemer i planlægning og implementering af denne type aktiviteter.

 

Allerede i 1998 gennemførte NGO-enheden i Udenrigsministeriet en undersøgelse af danske NGO’ers erfaringer med indkomstskabende aktiviteter. Det førte til, at CISU påtog sig opgaven med at udarbejde i år 2000 hæftet ’Retningslinjer for Indkomstskabende Aktiviteter’ i samarbejde med konsulentfirmaet Rambøll.

 

Et opslagsværk for NGO'erne

Målet med hæftet er at NGO'er et redskab til "med større effekt at planlægge og gennemføre kønsanalyserede og kønsspecifikke ISA i samarbejde med deres partnere i Syd".

 

Hæftet beskriver en række analyse- og planlægningsredskaber, som kan bidrage til at gøre ISA projekterne mere succesrige og hermed medvirke til at skabe bedre levevilkår for målgrupperne – de fattigste og mest marginaliserede befolkningsgrupper.

 

Håndbogen er ikke tænkt som en opskrift på, hvordan man laver det ”perfekte ISA projekt”, men snarere som et opslagsværk, der kan anvendes som inspiration og som huskeliste over spørgsmål, det er vigtigt at stille i løbet af projektets forskellige faser.

 

Hæftets indhold

  • Problem- og behovsanalysen
  • Målformuleringen
  • Analyse af målgruppens kapacitet
  • Markedsanalysen
  • Projektdesignet
  • Monitoreringen

 

Hæftet findes på dansk, engelsk og spansk, så det kan anvendes af de danske NGO’er i samarbejde med deres partnere i Syd.

 

Hent som pdf på dansk

Hent som pdf på engelsk

Hent som pdf på spansk

 

Det trykte hæfte er udgået 

 

Læs mere

Retningslinjer for Indkomstskabende Aktiviteter (pdf)

Hent som pdf på dansk

Hent som pdf på engelsk

Hent som pdf på spansk

Det trykte hæfte er udgået