ForsideVærktøjerProjekt Monitorering

Monitorering, evaluering og læring (MEL) er et væsentligt element i gennemførelsen af projekter. MEL udføres både for at dokumentere et projekts resultater, såvel som for at opsamle læring undervejs.

 

 

Et metodisk udgangspunkt
 

Udgangspunktet for MEL laves typisk allerede imens projektet planlægges med brug af redskaber som Logical Framework Approach (LFA), Theory of Change (ToC) eller Outcome Mapping. Man kan læse mere om de tre metoder her

 

I planlægningsfasen er det vigtigt at gøre sig tanker om, hvordan man løbende vil undersøge hvilke og hvordan forandringer sker for at kunne vurdere projektets fremdrift og resultater. I LFA er der særligt tale om formulering af indikatorer, i ToC kritiske antagelser og i Outcome Mapping progress markers

 

Danske Handicaporganisationers (DH) manual om monitorering og evaluering giver et godt udgangspunkt for at opstille et MEL system.

 

Hent DH's "Monitorerings- og Evalueringsmanual" på dansk.

 

Get Danish Handicap Organisations' "Monitoring and Evaluation manual" in English.

 

Foruden at være en god generel introduktion, indeholder manualen god inspiration til:

 

  • Indikatorer: eksempler på formulering af indikatorer, bl.a. ift. ”fortalervirksomhed” og ”organisationsudvikling”. (Annex 1)
  • Evaluering: Uddybning af de fem typiske emner der bør indgå i en evaluering. (s.38)
  • ToR: opstilling af Terms of Reference (arbejdsbeskrivelse) for konsulent eller tema der skal udføre evaluering. (Annex 2)

 

 

Inspiration til brug af kvalitativ metode:
Most Significant Change

Der er mange metoder til indsamling af informationer i et projekts MEL-system. Mange kombinere kvantitative og kvalitative metoder. Hvis man ønsker at arbejde med en kvalitiativ tilgang, kan Most Significant Change, MSC, være en inspiration.

 

MSC er både en tilgang og en metode. MSC drejer sig om participatorisk, systematisk indsamling og fortolkning af historier om betydningsfulde forandringer.

 

Som monitoreringsform er MSC kendetegnet af, at der ikke bruges kvantitative indikatorer, men alene er en kvalitativ tilgang til monitorering. Igennem processer med mere subjektive vurderinger kan MSC bidrage til læring i projektforløbet såvel som til evaluering, hvor den ofte kombineres med andre mere objektive, målbare metoder.

 

Som metode er MSC baseret på dialog og historiefortælling. Formålet er at facilitere forbedringer af et projekt eller et program ved at dreje arbejdet i en eksplicit værdibaseret retning (subjektiv, kvalitativ) i stedet for en mindre værdibaseret retning (objektiv, kvantitativ).

 

Læs mere om Most Significant Change:

The 'Most Significant Change' (MSC) Technique - en brugerguide skrevet af Rick Davies and Jess Dart med input og eksempler fra bl.a. IBIS, MS og en række organisationer i UK, Australien, New Zealand og USA.

 

Centrale ord i M&E

Monitorering

Løbende systematisk overvågning af aktiviteter og resultater, rettet mod at opsamle erfaringer og gennemføre nødvendige justeringer. Monitorering tager udgangspunkt i et projekts indikatorer.

 

Evaluering   

systematisk gennemgang af et projekts opnåede resultater i forhold til planlagte mål og forventede resultater - tilbageskuende vurdering rettet mod fremtidig praksis

 

Baseline studie

Indsamlede oplysninger ved et projekts start, der angiver status for vores indikatorer ved projektets start.

 

Indikatorer

Opstillede kriterier, som kan anvendes til at bedømme, om projektet opnår, hvad det er designet til at opnå.