ForsideVærktøjerProjekt Projektudvikling

Der findes mange redskaber til at kunne udvikle et projekt. CISU har i samarbejde med Dorthe Skovgaard Mortensen og organisationen Dreamtown, udviklet en guide til at udvikle et stærkt civilsamfundsprojekt. 

 

Guiden tager jer igennem forskellige faser; fra analyser til design til at forberede påbegyndelsen af et nyt projekt. 

 

 

CISU har udviklet læringssites på FABO, hvor der løbende vil blive lagt understøttende dokumenter ud til projektudvikling. 

 

________________________________________________________________________________

 

Tre korte redskaber til projektudvikling

Herunder finder I information om tre forskellige tilgange til projektudvikling - Logical Framework Approach (LFA), Theory of Change (ToC) og Outcome Mapping (OM). Alle metoderne anvendes i hele projektcyklussen - fra formulering af projektet til evalueringen - og kan bruges i samspil med hinanden. 

 

 

 

Logical Framework Approach (LFA) er et analytisk redskab til planlægning, beskrivelse og monitorere / evaluere et projekt.

 

Tilgangen følger en lineær tankegang og kæder elementerne i et projekt sammen i en årsag-virkning logik. Det beskriver hvilke inputs / ressourcer der er brug for til at gennemføre aktiviteter som fører til de ønskede resultater og til de planlagte delmål. Samlingen af alle resultater og delmål fører så til opfyldelse af det overordnede mål.

 

 

De forskellige elementer sættes ind i en matrix, der opsummerer alle årsag-virkning logikker og sætter dem sammen med den specifikke kontekst (antagelse og forudsætninger).

 

Et eksempel på en LFA matrix. 

 

Fordelen ved LFAen er at det beskrive et projekt i en meget klar ramme. Samarbejdspartnere og udefrakommende kan på denne måde nemt aflæse logikken og forstå projektet. For at det kan lade sig gøre er det dog vigtigt at alle dele i LFAen er tydeligt formuleret.

 

CISU har udviklet to guides til anvendelsen af LFA: 

 

 

 

Theory og Change (ToC) / forandringsteori er en tilgang til planlægning, læring, refleksion, monitorering og dokumentation af forandringer. Fokus er på, hvad vi tror vil forandres – ikke hvilke aktiviteter vi planlægger at gennemføre. ToC er bygget op omkring en fortælling (narrativ) om, hvordan vi tror forandring sker. I udviklingen af sin ToC starter man med den ønskede forandring, og arbejder sig baglæns. Herefter kan man 'teste' om ens teori holder stik ved at gennemgå teorien nedefra. 

 

Det er en teori i den forstand, at den repræsenterer den bedste idé vi har omkring, hvordan vi kan understøtte forandringer. Vi kan løbende teste disse idéer og forbedre dem, så de bliver stærkere.

 

CISU har udviklet en kort guide til ToC, der kan hjælpe organisationer med at komme i gang med at bruge ToC i deres arbejde. Den kan downloades her på dansk og engelsk

 

I 2016 udviklede CISU i samarbejde med Fagligt Fokus en dybdegående inspirationsguide til at anvende ToC. Den kan downloades her: Inspirationsguide til Theory of Change

 

Herudover har CISU og Fagligt Fokus gennem en række diskussionspapirer kigget på hvordan man kan arbejde med den praktiske anvendelse af ToC: 

 

Theories of Change for Monitoring and Evaluation - Practice makes perfect? af Zaira Drammis, ActionAid. Januar 2014. For en praktisk guide til potentielle skridt organisationer kan tage for at integrere ToC'er med M & E.

 

Use of Theory of Change for planning – Making sense of what we do af Malene Sønderskov, Strategihuset, January 2014. En artikel der fokuserer på ToC som et teknisk redskab for planlægning af udviklingsprogrammer og som en ramme for monitorering og evaluering af indsatserne.

Outcome Mapping (OM) er en metode til at planlægge, monitorere og evaluere projekter. Metoden blev udviklet med målet om, at have et mere fleksibelt redskab til i højere grad, at forstå adfærdsændringer blandt de målgrupper og aktører som ikke direkte er en del af en indsats aktiviteter. 

 

Hovedfokusset er på adfærdsændringer, hvor monitorering og evaluering spiller en essentiel rolle allerede i planlægningsfasen. Metoden bygger på en deltagerorienteret tilgang og er, som Logical Framework Approach (LFA), en skematisk tilgang til projektudvikling. 

 

Eksempel på format til en Outcome Mapping projektramme

 

Metoden tager udgangspunkt i en gennemgribende analyse af de aktører som en indsats vil have at gøre i forskellig grad for dermed, at få et bedre overblik over hvilken forandring man forventer at se hos aktørerne.   

 

Outcome Mappings sfærer af indflydelse. 

 

Herefter kan man påbegynde planlægningen af sin indsats gennem en række skridt. CISU har udviklet en kort guide til Outcome Mapping, som tager brugeren igennem projektplanlægningsdelen af metoden. 

 

Vil man læse mere og komme i dybden med Outcome Mapping er bogen Outcome Mapping: Building Learning and Reflection into Development Programs af Sarah Earl et. al. en rigtig god guide.