ForsideVærktøjerTemaerCivilsamfundets råderum

Civilsamfundet verden over oplever en stigning i presset på deres arbejde med at sikre borgere og organisationer friheds- og menneskerettigheder.

 

I den årlige rapport People Power Under Attack fra CISUs samarbejdspartner, CIVICUS, berettes at de grundlæggende rettigheder foreningsfrihed, forsamlingsfrihed og ytringsfrihed er under stadig større pres. 40% af verdens befolkning bor nu i lande, hvor de rettigheder er undertrykte. Sidste år var det 19%. Kun 3% af verdens befolkning lever reelt i åbne samfund.

 


Billede og grafik fra CIVICUS 2019

 

Det er centralt, at man som ansøger og bevillingshaver er opdateret på udviklingen, hvis jeres målgruppe og partnere arbejder i en kontekst, hvor de reelt er udsat for fare.

 

Derfor har CISU samlet en række gode links til, hvor I kan blive klogere på, hvordan det forholder sig i den kontekst I arbejder i.

 

 

Der er stigninger i en lang række trends, som desværre viser, at udviklingen går den forkerte vej på en række frihedsrettigheder.

Hvis det ikke allerede er en del af danske organisationers og deres partneres hverdag, så er der stor sandsynlighed for, at det indskrænkede civile rådighedsrum kan blive en meget relevant problematik, som skal indtænkes i arbejdet fremover.

 

CISUs verdenskort er der direkte link til CIVICUS Monitor, der dagligt samler news flashes omkring indskrænket råderum, incidenter og angreb på civilsamfundet. Find landet, vælg 'Context*-fanen og find de seneste updates.

 

Andre centrale aktører, der overvåger indskrænkninger på civilsamfundets råderum er ICNL, FrontLine Defenders, Human Rigths Watch, Reporters Without Borders, m.fl.

 

CISU vil fremme, at civilsamfundsorganisationer har et indgående kendskab til konteksten i en given skrøbelig situation til at foretage strategiske valg i forhold til partnerskab og udviklingsindsats.

 

Når man søger en bevilling fra CISU, skal man tage stilling til om den kontekst man arbejder i, er skrøbelig. Dette inkluderer arbejde i de stater, som reelt har evnen, men ikke viljen til at beskytte borgeres rettigheder - altså undertrykkende stater.

 

En skrøbelig kontekt kan dog også inkludere visse sektorer i et land, hvor der på visse punkter er råderum for dele af civilsamfundet, men hvor særlige målgrupper udsættes for øget kriminalisering og pres. Læs mere i Retningslinierne for civilsamfundspuljen og i CISUs Positionspapir om Udvikling i Skrøbelige Situationer.

Det digitale rum er både et rum, hvor aktivister kan organisere og ytre sig, men modstandere og myndigheder er i stigende grad opgraderet på den digitale front.

 

Mange stater indfører lovgivning, der direkte begrænser ytringsfriheden og kriminaliserer anvendelsen af visse digitale værktøj. For civilsamfundsorganisationer er det i stigende grad en central opgave at være i stand til at analysere sine digitale sårbarheder, og være opmærksom på, hvor man udsætter sig selv, og ikke mindst partnere og målgrupper for fare, i form af den overvågning og kriminalisering der finder sted verden over.

 

Centrale aktører som udvikler redskaber til digital resiliens for civilsamfundet er bl.a.:

 

I kan med fordel undersøge relevansen af disse helt konkrete digitale værktøj, som kan medvirke til at gøre jer og jeres partnere mere modstandsdygtige overfor den øgede overvågning og digitale angreb fra modstandere og myndigheder.

  • Tor - anonym browser
  • Signal - sikker kommunikation
  • JottaCloud - server med stærke privatlivsvilkår
  • Telegram - sikker kommunikation
  • Safeture - sikkerhed på rejser
  • Tails - operativsystem på USB, så du undgår at efterlade spor
  • Calculator Vault - skjuler de apps, man ikke må have i et givent land

Det indskrænkede rådighedsrum for civilsamfundet og menneskerettighedsaktivisteres frie virke, påvirker også verdens kamp for at opnå FNs 17 verdensmål. 

 

Globalt Fokus, der bl.a. sammen med CISU, har sat fokus på #ClaimingCivicSpace, har lavet dette overblik over, hvordan det kan påvirke hver af målene. Følg i øvrigt links og læs mere om aktørerne, der har arbejdet med at sætte fokus på civilsamfundets råderum på både dansk og globalt niveau.