ForsideVærktøjer

 

Nedenfor finder du et toolkit, der kan bruges til at arbejde med FN's Verdensmål i jeres organisation.

 

FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget i september 2015. Målene erstatter 2015-målene, som FN vedtog i 2000. Da verden vedtog de nye mål for bæredygtig udvikling, var det i erkendelse af, at global udvikling ikke alene handler om bekæmpelse af sult og at få alle børn i skole, men også om hvordan vi producerer, forbruger og fordeler ressourcer.  Målene vil få stor betydning for milliarder af mennesker verden over, som skal påtage sig ansvaret for, at målene opfyldes. 

I CISU synes vi, at de nye mål fortjener at blive sat til debat - ikke mindst i de danske civilsamfundsorganisationer, der både har holdninger til målene og ved, hvordan vi kan bidrage til at nå dem. 

Verdensmålene: 

 

Verdensmålene danner rammen for den globale udviklingsdagsorden de næste 15 år. Der er 17 mål og 169 delmål som handler om at løse verdens største problemer inden 2030. Vi skal afskaffe sult og ekstrem fattigdom, mindske uligheden og bekæmpe klimaforandringer. Målene er universielle og gælder for alle verdens lande. 
(Klik på Verdensmålene og lær mere om dem.) 

 

Toolkit om Verdensmålene: 
Her finder du et toolkit til brug på et bestyrelsesmøde, frivillig-seminar, workshop eller andet internt arrangement i jeres organisation, hvor I gerne vil sætte FNs Verdensmål på dagsordenen. Det er meningen, at én fra jeres organisation står for at præsentere et slideshow, hvorefter der er forskellige muligheder for diskussion og gruppearbejde alt afhængig af, hvor meget tid, I har til rådighed.

Toolkittet har 3 formål:

1. Give jer en indledende forståelse af, hvad målene egentlig er, og hvorfor de er vigtige
2. Give jer mulighed for at reflektere over, hvilke potentialer målene kunne have for netop jeres organisation
3. Give idéer til, hvordan I kan inddrage målene i jeres nuværende og fremtidige arbejde, hvis I har fået lyst til det.

 

Toolkitet består af:

1. En powerpoint med 18 slides, der præsenterer målene. 

Hent slides om målene 

 

2. Et manuskript til fremlæggelse af slides

 

Hent manuskriptet her 

 

3. Ide til program for henholdsvis et 1, 2 eller 3 timers møde, inklusiv workshop spørgsmål til efterfølgende diskussion og evt. gruppe arbejde 

 

Hent idéer til programmet her  
 

4. PDF med alle mål og delmål, der kan printes og hænges op eller arbejdes med ved gruppeborde

Hent PDF med mål og delmål her
 

Og husk…

I har altid mulighed for at kontakte CISU for at få sparring eller rådgivning i forhold til jeres specifikke organisation og jeres potentiale for at arbejde med målene. 

 

 

Læs og hent PDF om Verdensmålene. Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer?