ForsidePuljerHent formater, vejledninger og retningslinjerVores CISU - Kort fortalt

CISU introducerede i august 2020 et nyt system: Vores CISU, der skal styre tilmeldinger til arrangementer og rådgivning samt alle ansøgninger og bevillinger.

Herunder har vi samlet en række oplysninger om systemet, som vil blive opdateret løbende.

 

Hvis man oplever problemer eller har spørgsmål, kan man ringe på telefon 8612 0342 hverdage mellem kl. 10-14, hvor vi sidder flere klar til at yde teknisk assistance. 

 

Log ind på Vores CISU her

 

Om systemet - Vores CISU

Nedenfor vil du kunne finde en del svar på – så prøv det af først!

Hvis du stadig ikke ved, hvad du skal gøre, kan du ringe på telefon 8612 0342 i hverdage mellem kl. 10 og 14.

Du kan også se videoen her på siden fra vores webinar, hvor vi gennemgår de vigtigste funktioner i systemet Vores CISU.

 

 

 

Her er en optagelse fra et webinar om 'Vores CISU'.

 

 

 

 

For organisationer

Gå til Vores CISU.

1) Er din organisation eventuelt allerede oprettet ifm. en tidligere ansøgning eller lignende?

 • Tryk på ”GLEMT ADGANGSKODE”.
 • Indsæt din organisations hovedmail, som er jeres brugernavn. Hvis i tvivl, kontakt cisu@cisu.dk
 • Tryk ”Send”
 • Nu modtager du en mail på jeres hovedmail med et link, hvor du kan lave en ny adgangskode.

2) Hvis det er første gang, I ønsker adgang til CISUs online system - enten for at ansøge vores puljer, eller for at anmode om medlemskab, så klik på 'OPRET JERES ORGANISATION I VORES CISU'.

Du ændrer din organisations navn, kontaktperson eller organisationsmail ved at sende en mail til cisu@cisu.dk med de ændringer, du ønsker at foretage. 

Når du ændrer organisationens mail, ændrer du også brugernavnet til Vores CISU. Husk derfor at informere dine kolleger- og frivillige om ændringen.

Al anden stamdata kan du selv ændre.

 

 

Ansøgninger

Ja – se hvordan du logger på under ’Organisation’.

Vær opmærksom på, at selvom organisationen er oprettet i Vores CISU, blev de fleste organisationsoplysninger om den danske organisation og partnere ikke flyttet med over i Vores CISU. Så inden man indsender sin første ansøgning via Vores CISU, skal man indtaste oplysninger igen. Herefter gemmes data, og man skal blot opdatere, som man plejer. Det er en god idé at gøre det i god tid inden, man har tænkt sig at indsende en ansøgning.

 • Hvis din organisation allerede var oprettet i CISUs gamle system, bør både den danske organisation og eventuelle partnere være oprettet i Vores CISU. Men de fleste organisationsoplysninger skal man skrive på ny.
 • Kladder fra det gamle system er ikke gemt i Vores CISU, så ansøgninger, som ikke er indsendt, fra før 1.juli, skal indtastes forfra.

Nej. Kladder fra det gamle system er ikke gemt i Vores CISU, så ansøgninger, man ikke nåede at indsende inden 1.juli, skal indtastes forfra.

Ja.

 • Log ind ind i Vores CISU  – se hvordan under ’Organisation’
 • Scroll ned til bunden af den første side ('Overblik')
 • Tryk på ”Opret alert”
 • Udfyld formularen
 • Tryk ”Indsend alert til CISUs Nødhjælpspulje DERF”
 • Log ind på Vores CISU (se hvordan under ’Organisation’). OBS: Der er forskel på, hvordan man logger ind, afhængigt af, om organisationen allerede var oprettet i CISUs gamle system eller ej (se under ’Organisation’).
 • Tryk på ”Ansøgninger” i menuen til venstre.
 • Tryk ”Opret” nederst på siden.
 • Vælg den pågældende ”Pulje”.
 • Vælg den indsatstype, du ønsker at søge under pågældende pulje.
 • Indtast en ’Titel’ på ansøgningen (hold den så kort som muligt).
 • Tryk ”Næste” nederst på siden.
 • Indtast nu al den efterspurgte data. En ansøgning risikerer at blive administrativt afvist, hvis ikke al obligatorisk data er opdateret. Vær opmærksom på, at du først kan trykke gem, når al obligatorisk data er udfyldt.
 • Efter alt data er udfyldt for både den danske organisation og eventuelle partnere, kan du trykke videre og uploade ansøgning og budget.
 • Når ansøgningen er helt klar, indsender du den til CISU, som behandler den inden for den tidsramme, der er fastsat i puljens retningslinjer.

Husk;

 • det er vigtigt altid at sætte sig godt ind i kravene til de forskellige puljer, inden du indsender en ansøgning.
 • at dele de oplysninger, du indtaster i systemet om partnerorganisationen med dem (læs hvordan nedenfor).

I Vores CISU er det den danske organisation, der står for at indtaste oplysninger om partnerorganisationer ude i verden.

Du opretter en partnerorganisation ved at logge på Vores CISU og klikke på "partnere" øverst på skærmen. Når du har klikket på den, kan du trykke på "opret". Herefter skal du udfylde information om partnerne. Vær opmærksom på, at du først kan gemme, når alt obligatorisk information er udfyldt.

For at opdatere information om en partnerorganisation skal du også ind under partnere på Vores CISU. Husk at gem, når du har indtastet det opdaterede data, 

Når du skal oprette eller have opdateret en partnerorganisation, er det vigtigt at dele den information, du har indtastet, med partnerne. Det kan også være, at du gerne vil sende alle de spørgsmål, der skal udfyldes, til parterne. Begge dele kan du få frem ved at trykke på ’her’ i boksen øverst på siden (se billedet) for at sende link til partneren (linket generer en side på engelsk).

Det er den danske organisations ansvar at sørge for, at dele partnerorganisationens oplysninger med dem, inden I indsender ansøgninger til CISU i samarbejde med pågældende partner.

Når du skal oprette eller have opdateret en partnerorganisation, er det vigtigt at dele den information, du har indtastet, med partnerne. Det kan også være, at du gerne vil sende alle de spørgsmål, der skal udfyldes, til parterne. Begge dele kan du få frem ved at trykke på ’her’ i boksen øverst på siden (se billedet) for at sende link til partneren (linket generer en side på engelsk).

Det er den danske organisations ansvar at sørge for, at dele partnerorganisationens oplysninger med dem, inden man indsender ansøgninger til CISU i samarbejde med pågældende partner.

 

Det data, som I indtastede i det gamle system, på jeres egen organisation og jeres partnerorganisationer er desværre ikke blevet flyttet med over i Vores CISU.  

Mange har gemt en PDF fra deres sidste ansøgning, og her vil jeres organisations- og partnerdata fremgå til at hjælpe med indtastning i denne omgang. Fremadrettet vil data så være gemt, og I skal blot opdatere, som I plejer.

Har I ikke gemt jeres ansøgning, er I velkomne til at sende os et bevillingsnummer (journalnummer) på en tidligere ansøgning (hvor I mener den relevante info er tilgængelig), så vil vi være behjælpelige med at finde pdf’en frem. Send forespørgsel til cisu@cisu.dk

Med musen trækker du pinden, der markerer placeringen, hen på den rigtige placering.

Afgørelserne om en ansøgning sendes på mail til kontaktpersonen for ansøgningen. Man vil også kunne se afgørelsen inde i Vores CISU på ansøgningen.

Hvornår man informeres om afgørelsen afhænger af, hvad man har søgt. Man kan se i pågældende puljes retningslinjer, hvad behandlingstiden er for den indsatstype, man har indsendt.

I Vores CISU skal I indtaste stamdata om de ansøgende organisationer. Dette skal gøres, dels så CISU kan vurdere, om organisationerne lever op til kravene til ansøgere i Civilsamfundspuljens retningelinjers del 2. Og dels så CISU kan vurdere den danske organisations og partnerorganisationens kapacitet.

 

I nedenstående vejledninger finder I en oversigt over, hvilke stamdata der skal indtastes:

 

Stamdata vil blive gemt i Vores CISU, så I blot kan nøjes med at opdatere data, når I søger næste gang.

 

 

Bevillinger

Log ind på Vores CISU og tryk på ”Bevillinger” i menuen i venstre side.

Ja. Alle tidligere ansøgninger og bevillinger samt igangværende bevillinger vil være tilgængelige i Vores CISU.

Når du har modtaget en mail fra CISU med en bevillingskontrakt, skal du gøre følgende:

 • Underskriv kontrakten og gem den i eget system.
 • Find nu den pågældende bevilling i Vores CISU og tryk på den.
 • Tryk på fanen ’Milepæle’ øverst på skærmen.
 • Find ’Kontrakt’ på listen og tryk på den.
 • Upload kontrakt.
 • Tryk ”Send”.

Eventuelle spørgsmål sendes til CISUs puljemails (puljer@cisu.dk eller derf@cisu.dk)

 • Find den pågældende bevilling i Vores CISU og tryk på den.
 • Tryk på fanen ’Milepæle’ 
 • Find ’Oplysninger om indsats’ på listen og tryk på den.
 • Indtast oplysninger om indsatsen (målgruppe, resultater osv.).
 • Tryk ”Send”.

Eventuelle spørgsmål sendes til CISUs puljemails (puljer@cisu.dk eller derf@cisu.dk)

Du vil i god tid inden en erfaringsworkshop modtage information fra CISU om, hvordan du melder dig til.

 • Find den pågældende bevilling i Vores CISU og tryk på den.
 • Tryk på fanen ’Milepæle’ øverst på skærmen.
 • Find for eksempel ’Statusrapport’ eller 'Samarbejdsaftale' på listen og tryk på den.
 • Upload rapporten (husk at bruge det rigtige format for den pågældende rapport/regnskab).
 • Tryk ”Send”.

Eventuelle spørgsmål sendes til CISUs puljemails (puljer@cisu.dk eller derf@cisu.dk)

 • Find den pågældende bevilling i Vores CISU og tryk på den.
 • Tryk på ’Ind- og Udbetalinger’ øverst på skærmen.
 • Tryk på ’Send udbetalingsanmodning’ nederst på siden.
 • Indtast beløb og bankoplysninger og upload udbetalingsanmodningen (husk at bruge det rigtige format for den pågældende pulje).
 • Tryk ”Send anmodning”.

Eventuelle spørgsmål sendes til CISUs puljemails (puljer@cisu.dk eller derf@cisu.dk)

 • Find den pågældende bevilling i Vores CISU og tryk på den.
 • Tryk på ’Opret ændringsanmodning’ nederst på siden.
 • Vælg hvilken salgs anmodning, der er tale om (periodeændring, budgetændring og/eller andet).
 • Upload ændringsanmodningen (husk at bruge det rigtige format for den pågældende pulje).
 • Tryk ”Send”.

Eventuelle spørgsmål sendes til CISUs puljemails (puljer@cisu.dk eller derf@cisu.dk)

 • Find den eller de bevillinger, hvor din organisation skal uploade organisationsregnskab under ”Bevillinger” på Vores CISU og tryk på den. Du kan se et overblik over deadlines under ”organisation” og ”overblik”.
 • Tryk på ”milepæle” øverst på skærmen.
 • Find ”organisationsregnskab” på listen og tryk på den. Vær opmærksom på at vælge den med den rigtige deadline. For nogle bevillinger skal der nemlig uploades regnskaber i flere år (f.eks. et i 2020 og et i 2021).
 • Under ”Sidste regnskab” kan du se det seneste organisationsregnskab, der er uploaded.
 • Tjek, om det er det korrekte regnskab, og om alt er uploaded. Det er altid det sidst godkendte regnskab, der skal uploades. F.eks. er det årsregnskab- og beretning for 2019, der skal uploades til deadlines i 2020.

Eventuelle spørgsmål sendes til CISUs puljemails (puljer@cisu.dk eller derf@cisu.dk)

 

Der er nu to muligheder;

 

Mulighed 1: Det er det rigtige regnskab, der er uploaded:

 • Tryk ”Send” nederst på siden.
 • Husk at gør det for alle bevillinger, som har deadline. Det er nemlig sådan, at regnskabet bliver knyttet til bevilling, og det er registreret som afleveret.
 • Nu ved CISUs forvaltere, at regnskabet er klar til at blive gennemgået.

 

Mulighed 2: Det er IKKE det rigtige regnskab, der er uploaded:

 • Tryk på ”Upload/rediger regnskab” nederst under ”Upload senest godkendte organisationsregnskab”
 • Du kommer nu over til siden om stamdata for din organisation.
 • Find boksen ”Regnskabstal og organisationsregnskab”
 • Tryk ”Tilføj” nederst i boksen.
  • Indsæt periode for senest godkendte regnskabsperiode og indberettet dato (dagsdato).
  • Upload årsregnskab.
  • Upload årsrapport/beretning (narrativ rapportering – ikke kun den økonomiske beretning) samt protokollat (hvis det er et krav – jf. forvaltningsvejledning).
  • Hvis regnskab, mellemregnskab og beretning er i tre særskilte dokumenter samles de i en pdf – det kan i f.eks. gøre ved brug af programmet: https://smallpdf.com/da/merge-pdf.
  • Indsæt tal for ”Egen finansiering”, ”Offentlig finansiering” og ”Total omsætning”.
  • Tryk "Gem ændringer" nederst på siden.
 • Gå tilbage til bevillingen, milepæl, organisationsregnskab og gennemfør ”Mulighed 1".

Som hidtil – via banken. I din organisation vil I havde modtaget et svar på den afsluttende rapport eller regnskab, hvor det er beskrevet, hvor I skal sende pengene hen.

 

Eventuelle spørgsmål sendes til CISUs puljemails (puljer@cisu.dk eller derf@cisu.dk)

 

 

Rådgivninger

Gå til https://vores.cisu.dk/public/raadgivning, udfyld formularen og tryk ”Indsend anmodning”.

Husk, at din organisation skal være medlem af CISU for at booke rådgivning.

Det kan CISUs medarbejdere.

Andre fra jeres organisation kan ikke se jeres rådgivninger.

Bevillingssystemet for de forskellige puljer, kan heller ikke se dem.

 

 

Arrangementer og kurser

 • Gå til arrangementer.cisu.dk.
 • Du kan filtrere mellem forskellige typer af arrangementer ude i højre kolonne.
 • Klik ind på de arrangementer, du er interesseret i, for at læse mere.
 • For at melde dig eller andre fra din organisation til, skal du klikke på det arrangement, du gerne vil tilmeldes.
 • Kryds af ude i højre side ud fra dato og sted, hvor du/I ønsker at deltage og tryk tilmeld.
 • Hvis du vil tilmelde dig/jer til andre arrangementer, går du tilbage til oversigten og gentager.
 • Når du har valgt alle de arrangementer, du/I vil deltage i, går du til ”Kurv” (Øverste højre hjørne).
 • Skriv navn og mail på de(n) deltager, du gerne vil melde til under hvert af de valgte arrangementer (venstre side). Tryk opret efter du har indtastet oplysninger om en person.
 • Til sidst indtaster du, som personen, der foretager reservationen, dine oplysninger til højre under "Kontaktoplysninger på den der foretager reservationen". Vigtigt: Hvis din organisation er medlem af CISU, skal du vælge organisationen fra dropdown menuen og altså IKKE taste organisationens navn. Hvis din organisation ikke er medlem, taster du blot navnet.
 • Tryk bekræft. Hvis der skal betales for de tilmeldte arrangementer, bliver du ledt videre til betaling. Ellers får du blot en bekræftelse på din/jeres tilmelding.

Se svaret på spørgsmålet ”Hvordan melder jeg mig eller andre til et arrangement eller et kursus?”

Ja.

Se hvordan under spørgsmålet ”Hvordan melder jeg mig eller andre til et arrangement eller et kursus?”

Du modtager en besked fra CISU. Da der pt. er begræsninger på antal deltagere på grund af COVID-19, kan der forekomme ændringer.