ForsidePuljerHent formater, vejledninger og retningslinjerVores CISU - Kort fortalt

CISU indførte i 2020 et nyt online system, "Vores CISU", til at håndtere ansøgninger, bevillinger, arrangementer, rådgivningsanmodninger mv. Her på siden er samlet en rækker oplysninger. Se også gerne videoen nederst på siden fra vores introwebinar, hvor vi gennemgår de vigtigste funktioner i systemet.

Hvis man oplever problemer eller har spørgsmål, kan man ringe på telefon 8612 0342 hverdage mellem kl. 10-14.

 

 

Log ind på Vores CISU

For organisationer

Gå til Vores CISU.

1) Er organisationen eventuelt blevet oprettet tidligere ifm. en ansøgning eller lignende?

  • Tryk på ”GLEMT ADGANGSKODE”
  • Indsæt organisationens hovedmail, som er brugernavn til systemet. Hvis i tvivl, kontakt cisu@cisu.dk for at få oplyst, hvilken hovedmail der er registreret
  • Tryk ”Send”
  • En mail bliver nu sendt til pågældende hovedmail med et link, hvor man kan angive en ny adgangskode.

2) Hvis det er første gang, der anmodes om adgang til CISUs online system - enten for at ansøge vores puljer, eller for at anmode om medlemskab, så klik på 'OPRET JERES ORGANISATION I VORES CISU' og udfyld her data og indsend så anmodning.

Man kan ændre organisationens navn, kontaktperson eller organisationsmail ved at sende en mail til cisu@cisu.dk med de ændringer, der ønskes foretaget. 

OBS! Når organisationens mail ændres, vil brugernavnet til Vores CISU også blive ændret. Husk derfor at informere kolleger- og frivillige om ændringen.

Al anden stamdata kan man selv ændre via sit login.

Med sit login kan man få et overblik over sit medlemskab hos CISU og se, hvad vi har registreret om organisationen.

 

En gang årligt - omkring 1. november skal alle medlemmer tjekke at kontaktinformation er korrekt samt under 'Stamdata' opdatere omsætning for det foregående år for at kontingentet for det kommende år kan fastsættes.

 

I starten af et nyt år generes der automatisk en faktura for medlemskab baseret på det seneste års omsætning, så man risikerer at betale en højere kontigentsats, selvom ens omsætning er faldet.

 

Samtidig skal det seneste, godkendte årsregnskab uploades.

 

Den data, der er registreret, har betydning for, hvad der fremgår af CISUs hjemmeside under medlemsoversigt og på vores Danmarkskort (viser medlemsorganisation med bevillinger).

 

Vores medlemsoversigt præsenterer andre for lige netop jeres organisation, og vi henviser ofte hertil, når vi bliver kontaktet af evt. samarbejdspartnere, politikere, journalister mv. Det er samtidig et rigtig vigtigt redskab til at præsentere omverdenen for den store mangfoldighed, som vores brede medlemskare repræsenterer.

 

Ansøgninger og bevillinger

Ja! På siden her kan man læse mere om, hvordan man søger CISUs puljer, inkl. hvordan man opretter en ansøgning i Vores CISU og får udfyldt stamdata mv.

 

Alle nødvendige formater, vejledninger og retningerlinjer finder man på vores hjemmeside under Puljer her

 

OBS! DERF puljen har sin egen engelske hjemmeside, hvor man kan finder de relevante dokumenter https://www.cisu.dk/derf-guidelines-formats

Alerts til DERF skal også indsendes via Vores CISU:

  • Log ind i Vores CISU
  • Scroll ned i bunden af den første side ('Overblik' fanen)
  • Tryk på 'Opret alert'
  • Udfyld formularen
  • Trys 'Indsend alert til CISUs nødhjælpspulje DERF'

 

Instrukser til indsendelse af bevillingskontrakter, ændringsanmodninger, udbetalingsanmodninger, samarbejdsafaler mv. ifm. jeres beviling finder man under Puljer på CISUs hjemmeside, hvor de pågældende formater også kan hentes: Hent formater, vejledninger og retningslinjer

Rådgivninger og arrangementer

Gå til https://vores.cisu.dk/public/raadgivning, udfyld formularen og tryk ”Indsend anmodning”.

Husk, at organisationen skal være medlem af CISU for at booke rådgivning.

Rådgivningsanmodninger behandles hver tirsdag, hvorefter man vil blive kontaktet.

Gå til arrangementer.cisu.dk for at se den samlede oversigt over kommende arrangementer samt for tilmelding.

Siden opdateres løbende med nye arrangementer.

Film om Vores CISU