ForsideAktueltStillingsopslag: Web- og kommunikationskonsulent

Ansættelse: Ansættelse på 37 timer om ugen med forventet start 1. marts 2023.  

Ansættelsesvilkår: Løn- og arbejdsvilkår som konsulent iht. CISUs lokale overenskomst (se hjemmesiden) 

Arbejdssted: CISUs sekretariat i Klosterport 4x i Aarhus 

Ansøgning: En ansøgning på 1 side indsendes sammen med CV på mail hurtigst muligt og senest tirsdag den 17.01.23 kl. 23.45 til ans@cisu.dk mærket kommunikationskonsulent. Ansøgninger læses og vurderes løbende. 

Ansættelsessamtaler: torsdag 26/1

Yderligere oplysninger: jb@cisu.dk eller telefon 8612 0342.  

 

Stillingsopslag: Web- og kommunikationskonsulent

CISU søger en kommunikationskonsulent, der kan udvikle en tidssvarende hjemmeside og hjælpe kolleger med at kommunikere til tider kompliceret stof på en forståelig måde.

CISU bruger blandt andet cisu.dk til at kommunikere med omverdenen om kerneydelser som rådgivning og kapacitetsopbygning. Desuden bliver den brugt til at stille formater og retningslinjer til rådighed for ansøgere til de puljer, som vi forvalter. Nu er der brug for en kollega, der kan give et kærligt skub i den rigtige retning og sammen med kolleger lave et nyt hjemmeside-univers. Den kommende kollega skal have erfaring fra en lignende opgave, og have mod på at modtage og sortere input til den nye hjemmeside.

Sideløbende med hjemmeside-udviklingen har kolleger brug for hjælp til at dele deres dybe viden om udvikling på en lettilgængelig måde for en mangfoldig skare af mennesker fra næsten 300 medlemsorganisationer. Desuden vil der være ad hoc-opgaver og opgaver på sociale medier, der skal passes i samarbejde med de to øvrige kommunikationskonsulenter.

Den rigtige kandidat vil varetage følgende opgaver:

 • med støtte fra kolleger udvikle en ny og mere tidssvarende version af cisu.dk
 • ansvarlig for driften af CISUs hjemmeside
 • understøtte kollegers kommunikation. Herunder bidrage til faglige produkter som retningslinjer, temapapirer og kursusbeskrivelser

Den rigtige kandidat har følgende kvalifikationer:

Der er ikke specifikke uddannelsesmæssige krav, men ansøger har en relevant uddannelsesmæssig baggrund i forhold til de ovenfor skitserede opgaver.  

 

Det er desuden en forudsætning, at ansøgeren: 

 • har erfaring med udvikling og opbygning af hjemmesider
 • kan arbejde selvstændigt
 • kan kommunikere effektivt og flydende på dansk
 • kan sparre og rådgive om kommunikationsprodukter
 • har erfaring med konstruktiv kommunikation på sociale medier
 • har erfaring med at formidle kompliceret stof på en let tilgængelig måde

Kandidaten har forhåbentligt personlige kompetencer og erfaringer som: 

 • personlig og faglig autoritet 
 • åbenhed og fleksibilitet 
 • en grundlæggende interesse og forståelse for det folkelige, udviklingsorienterede civilsamfundsarbejde - politisk og kulturelt 
 • ansvarlighed over for opgave, kolleger, økonomi, medlemsorganisationer med videre 
 • frivillighed i civilsamfundsorganisationer
 • en uhøjtidelig tilgang til arbejde og kolleger 

 CISU tilbyder: 

 • Et meningsfuldt arbejde, hvor du er med til at skabe gode rammer for organisationer, der arbejder for at skabe positive forandringer for mennesker i udviklingslande
 • En arbejdsplads med impulser fra hele verden
 • En rar, sjov og uformel arbejdsplads med fokus på høj medarbejderinddragelse, stærk faglighed og transparente processer og arbejdsgange. 

På sekretariatet er der cirka 30 ansatte, der arbejder med administration, puljeforvaltning, kommunikation, kurser og rådgivning. Vi sidder i kontorfællesskabet U-huset, som vi deler med en håndfuld organisationer med aktiviteter i hele verden.

Det meste arbejde foregår i almindelig kontortid, men aften- og weekendarbejde kan forekomme. Derudover er arbejdstiden fleksibel med frihed til selv at planlægge afspadsering løbende, hvis det er nødvendigt. Arbejdsstedet er Aarhus, med mulighed for hjemmearbejde i rimeligt omfang.

 

Man kan læse om CISUs løn- og ansættelsesforhold her, vores adfærdskodeks her og om CISUs  persondata politik her

 

Mangfoldighed: Vi betragter mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en væsentlig ressource i vores udvikling. Derfor opfordres alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, seksuel orientering, religion og etnisk baggrund til at søge stillingen.