/ Forside / Puljer / Naboskabspuljen

Puljen til støtte af civilsamfundsindsatser i EU's nabolande mod øst og sydøst (Naboskabspuljen) støtter danske, folkelige organisationers samarbejde med partnerorganisationer, netværk og alliancer i disse lande. Det overordnede mål med puljen er at fremme, at civilsamfundet i naboregionen har rum og kapacitet til at få indflydelse på bekæmpelse af fattigdom og ulighed samt at fremme menneskerettigheder og bæredygtig udvikling på en ansvarlig, inklusiv og gennemsigtig måde.

 

Naboskabspuljen havde sidste ansøgningsfrist den 15.marts 2017. Der vil ikke være flere ansøgningsrunder i puljen. 

 

Naboskabspuljen administreres af CISU på vegne af Udenrigsministeriet, som også har fastlagt de overordnede rammer for støtten. Puljen er en del af den danske statslige udviklingsbistand og underlagt Civilsamfundspolitikken og de øvrige relaterede generelle strategier og politikker, som regeringen og Folketinget har vedtaget.

 

Nedenfor finder du mere information om puljen:

1. Retningslinjer for Naboskabspuljen

2. Hvad støtter Naboskabspuljen?

3. Formelle krav til ansøgere og partnere

4. Ansøgningsskemaer og indsendelse af ansøgningen

5. Vurdering af ansøgningerne og svarfrister

6. Skemaer og vejledninger til brug efter bevillingen er godkendt

 

1. Retningslinjer for Naboskabspuljen

 

Naboskabspuljen er underlagt Civilsamfundspuljens retningslinjer 2013-2016 med disse modifikationer:

 • Der kan søges støtte til indsatser i følgende lande: Albanien, Armenien, Aserbajdsjan, Bosnien-Herzegovina, Georgien, Hviderusland, Kosovo, Makedonien (FYROM), Moldova, Montenegro, Serbien, Tyrkiet og Ukraine.
 • Der kan søges støtte til mindre indsatser og store projekter, som beskrevet under punkt 2 nedenfor.
 • Der kan maksimalt søges 500.000 kr. til mindre indsatser og 2 mio. kr. til store projekter.
 • Puljen kan ud over støtteberettigede organisationer i Civilsamfundspuljen også søges af organisationer med en rammebevilling hos Danida samt organisationer der har aktiviteter under Danidas Naboskabsprogram.

Læs de særlige retningslinjer for Naboskabspuljen her. OBS Forlængelse af indsatsperiode kan, efter skriftlig anmodning, gives indtil d. 31. december 2019, så den afsluttende rapportering er CISU i hænde senest d. 30. juni 2020. Skema til anmodning findes nederst på denne side.

 

Bevillingsloft

Der kan maksimalt bevilliges 2 mio. kr. pr. år til den enkelte organisations samlede indsatser i Naboskabspuljen.

Bemærk at bevillinger fra Naboskabspuljen ikke indregnes i bevillingsloftet for Civilsamfundspuljen.

 

2. Hvad støtter Naboskabspuljen?

 

Puljen støtter Mindre Indsatser og Større projekter.

 • Mindre Indsatser: enten som Mindre projekter eller Partnerskabsindsatser. Mindre Indsatser kan have et budget op til 500.000 kr.

Puljen støtter også Korterevarende fortalervirksomhedsindsatser med et budget op til 200.000 kr. Finansieringen vil blive afsat til forberedelse og deltagelse af organisationer i forbindelse med særlige nationale, regionale eller internationale civilsamfundsbegivenheder.

Ansøgning indsendes på ansøgningsskema for enten Mindre Projekter eller Partnerskabsindsatser afhængig af, hvad der bedst egner sig til at beskrive indsatsen. Se retningslinjerne for Civilsamfundspuljen s. 15.

 • Større projekter er typisk flerårige indsatser med et langsigtet perspektiv. Større projekter har et budget mellem 500.000 kr. og 2 mio. kr.

Læs mere om forskellige typer af indsatser i Civilsamfundspuljens retningslinjer.

 

3. Formelle krav til ansøgere og partnere


Puljen giver ikke støtte til enkeltpersoner, men kun til demokratiske, folkelige organisationer forankret i Danmark. Puljen er underlagt Civilsamfundspolitikken og de formelle krav er identiske med kravene i Civilsamfundspuljen. Dog kan Naboskabspuljen søges af organisationer med rammebevilling hos Danida.

 

Indsatsen skal gennemføres via en eller flere partnere i landene nævnt under pkt. 1, som skal være en del af civilsamfundet i de pågældende lande. Partnerne må ikke være enkeltpersoner eller landets regering, en myndighed, en offentlig institution eller en privat virksomhed. 

 

4. Ansøgningsskemaer og indsendelse af ansøgningen


Application form - Small scale project

Application form - Partnership intervention

Application form - Major project

 

Bemærk at ansøgninger under 400.000 kr. ENTEN kan indsendes på ansøgningsformat for 'Small scale project' ELLER på ansøgningsformat for Civilsamfundspuljens Medborgerindsatser. En ansøgning indsendt i ansøgningsformat for Medborgerindsatser vil blive vurderet efter de nye retningslinjer for Civilsamfundspuljen. Se de nye Retningslinjer for Civilsamfundspuljen og find ansøgningsformat for Medborgerindsatser her.

 

Indsendelse af ansøgning

I kan se skemaerne i word for Civilsamfundspuljen, som også gælder for Naboskabspuljen her. Bemærk at vejledningen om opstilling af budget i ansøgningsskemaet og bilag C findes på samme side.

 

Alle ansøgninger samt bilag skal indsendes til CISU via det online ansøgningsmodul på OrganisationssiderneVejledning om indsendelse.

 

For CISUs medlemmer er det muligt at få rådgivning om udformning af ansøgningen. Bestil en rådgivning på denne side. Andre ansøgere kan få kortere telefonisk vejledning.

 

5. Vurdering af ansøgningerne og svarfrister


Ansøgningerne til Naboskabspuljen vurderes af CISUs Bevillingsudvalg på baggrund af en indstilling fra de uafhængige bevillingskonsulenter. Læs mere om bevillingssystemet.

 

Ansøgerne får normalt svar inden for 2½ måned. Behandlingstiden kan dog være længere, hvis der er brug for supplerende oplysninger for at færdigbehandle ansøgningen. Læs mere om behandling af ansøgningen.
 

To hovedprincipper og fem kriterier

Ansøgningerne vurderes ud fra to hovedprincipper: En helhedsvurdering, hvor svage punkter kan opvejes af stærke, samt at større beløb medfører skærpet vurdering.

 

Ved alle ansøgninger sker der en samlet vurdering ud fra fem kriterier:

 1. Vurdering af partnerskabet (den danske organisation, partnerorganisationer, netværk, alliancer og samarbejdet imellem dem) 

 2. Vurdering af målgrupper/deltagere og deres relation til indsatsen.

 3. Vurdering af indsatsens sammenhæng, relevans og forventede resultater.

 4. Vurdering af indsatsens udfasning og bæredygtighed.

 5. Vurdering af indsatsens omkostningseffektivitet.

Prioritering af ansøgningerne

Hvis antallet af ansøgninger, som opfylder kriterierne, overstiger det beløb, som er til rådighed, vil Bevillingsudvalget foretage en prioritering mellem de ansøgninger, der er indstillet til godkendelse.

 

6. Skemaer og vejledninger til brug efter bevillingen er godkendt

 

Bevillinger fra Naboskabspuljen skal forvaltes efter samme principper som bevillinger fra Civilsamfundspuljen. Således er forvaltningsvejledningen for Civilsamfundspuljen også gældende for Naboskabspuljen.

 

Forvaltningsvejledning for Civilsamfundspuljen

 

Formater  

Mellemregnskab (indsættes i foreningens årsregnskab)

Statusrapport

Afsluttende rapport

Afsluttende regnskab 

Transfer document (overdragelsesdokument)

 

Skemaer

Anmodning om a conto-udbetaling

Indberetning af likviditetsskøn

Anmodning om forlængelse af projektperiode og/eller budgetændring (dansk / engelskOBS Forlængelse af indsatsperiode kan gives indtil d. 31. december 2019, så den afsluttende rapportering er CISU i hænde senest d. 30. juni 2020.

 

Skemaer sendes til mailadressen puljer@cisu.dk

 

Instrukser

Revisionsinstrukser findes på cisu.dk/skemaer

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies