ForsidePuljer

Puljen til støtte af civilsamfundsindsatser i EU's nabolande mod øst og sydøst (Naboskabspuljen) støtter danske, folkelige organisationers samarbejde med partnerorganisationer, netværk og alliancer i disse lande. Det overordnede mål med puljen er at fremme, at civilsamfundet i naboregionen har rum og kapacitet til at få indflydelse på bekæmpelse af fattigdom og ulighed samt at fremme menneskerettigheder og bæredygtig udvikling på en ansvarlig, inklusiv og gennemsigtig måde.

 

Naboskabspuljen havde sidste ansøgningsfrist den 15.marts 2017. Der vil ikke være flere ansøgningsrunder i puljen. 

 

Alle bevillinger i Naboskabspuljen har senest slutdato d. 31. december 2019.

Alle bevillingshavere skal senest have indsendt afsluttende rapport og regnskab til CISU d. 30. juni 2020.

 

Naboskabspuljen administreres af CISU på vegne af Udenrigsministeriet, som også har fastlagt de overordnede rammer for støtten. Puljen er en del af den danske statslige udviklingsbistand og underlagt Civilsamfundspolitikken og de øvrige relaterede generelle strategier og politikker, som regeringen og Folketinget har vedtaget.

 

Nedenfor finder du mere information om puljen:

1. Retningslinjer for Naboskabspuljen

2. Skemaer og vejledninger til brug efter bevillingen er godkendt

3. Baggrundsdokumenter

 

1. Retningslinjer for Naboskabspuljen

 

Naboskabspuljen er underlagt Civilsamfundspuljens retningslinjer 2013-2016 med disse modifikationer:

  • Der kan søges støtte til indsatser i følgende lande: Albanien, Armenien, Aserbajdsjan, Bosnien-Herzegovina, Georgien, Hviderusland, Kosovo, Makedonien (FYROM), Moldova, Montenegro, Serbien, Tyrkiet og Ukraine.
  • Der kan søges støtte til mindre indsatser og store projekter, som beskrevet under punkt 2 nedenfor.
  • Der kan maksimalt søges 500.000 kr. til mindre indsatser og 2 mio. kr. til store projekter.
  • Puljen kan ud over støtteberettigede organisationer i Civilsamfundspuljen også søges af organisationer med en rammebevilling hos Danida samt organisationer der har aktiviteter under Danidas Naboskabsprogram.

Læs de særlige retningslinjer for Naboskabspuljen her. OBS Forlængelse af indsatsperiode kan, efter skriftlig anmodning, gives indtil d. 31. december 2019, så den afsluttende rapportering er CISU i hænde senest d. 30. juni 2020. Skema til anmodning findes nederst på denne side.

 

Bevillingsloft

Der kan maksimalt bevilliges 2 mio. kr. pr. år til den enkelte organisations samlede indsatser i Naboskabspuljen.

Bemærk at bevillinger fra Naboskabspuljen ikke indregnes i bevillingsloftet for Civilsamfundspuljen.

 

2. Skemaer og vejledninger til brug efter bevillingen er godkendt

 

Bevillinger fra Naboskabspuljen skal forvaltes efter samme principper som bevillinger fra Civilsamfundspuljen. Således er forvaltningsvejledningen for Civilsamfundspuljen også gældende for Naboskabspuljen.

 

Forvaltningsvejledning for Civilsamfundspuljen

 

Formater  

Mellemregnskab (indsættes i foreningens årsregnskab)

Statusrapport

Afsluttende rapport

Afsluttende regnskab 

Transfer document (overdragelsesdokument)

 

Skemaer

Anmodning om a conto-udbetaling

Indberetning af likviditetsskøn

Anmodning om forlængelse af projektperiode og/eller budgetændring (dansk / engelskOBS Forlængelse af indsatsperiode kan gives indtil d. 31. december 2019, så den afsluttende rapportering er CISU i hænde senest d. 30. juni 2020.

 

Skemaer sendes til mailadressen puljer@cisu.dk

 

Instrukser

Revisionsinstrukser findes på cisu.dk/skemaer

 

 

3. Baggrundsdokumenter

 

Danidas strategi for Naboskabsprogrammet 2013-2017 (dansk / engelsk)

 

Oplæg til Danidas interne bevillingskomite om puljen (se pkt. 8) samt referat fra møde i Danidas interne bevillingskomite hvor puljen blev indstillet til ministerens godkendelse (se 'minutes' pkt. 8)