HomeHome

Dette er DERF - En kort film på dansk

 

DERF bliver fortsat forvaltet af CISU

CISU har i samarbejde med Red Barnet Danmark vundet udbudsprocessen om forvaltningen af DERF (den danske nødhjælpspulje). Når kontrakten er blevet underskrevet, begynder DERF teamet arbejdet med den nye DERF. Det inkluderer en ny modalitet samt en række forbedringer for DERF brugere. En endelig startdato er endnu ikke blevet fastlagt, men det bliver formentlig efter sommerferien. Vi beklager ulejligheden, som denne forsinkelse forårsager, men det er desværre ikke muligt at ændre på det.  

This is DERF - A short film in English

 

DERF continues to be managed by CISU

CISU in collaboration with Save the Children Denmark has won the tender process about the management of the DERF (Danish Emergency Relief Fund).  When the contract is signed, DERF team will start to re-design the DERF. This  include a new funding modality and a number of improvements for the users of the DERF. A start-date for the DERF is not yet agreed on, but it is likely to be after the  summer holidays. We understand the inconvenience the delay is causing but are not in a position to change this. 

DERF Latest news