ForsideJob i CISUEksterne konsulenter

CISU har løbende behov for at få gennemført konkrete konsulentopgaver i tilknytning til Civilsamfundspuljen. I den forbindelse har CISU en beredskabsliste over mulige konsulenter. Vi vil gerne udbygge denne liste med relevante konsulenter - så er man kvalificeret, kan man ansøge om at komme på listen.

 

KVALIFIKATIONSKRAV:

For at indgå i listen er det en forudsætning, at man har gennemført mindst en eksternt finansieret kapacitetsanalyse for en Civilsamfundsorganisation (udviklingsorganisation og/eller folkeligt baseret forening) indenfor de seneste tre år.

 

ANSØG

Ansøgning foregår ved at fremsende et udfyldt CISU konsulentskema og opdateret CV (eller link til CV) til Alberte Maimburg alm@cisu.dk. 

 

OBS: Når du ansøger om at indgå på CISUs beredsskabsliste over kvalificerede konsulenter, indsamler vi almindelige personoplysninger om dig. Læs mere om CISUs behandling af dine personoplysninger her

 

HVILKE TYPER OPGAVER?

CISU gennemfører kapacitetsanalyser af brugere af Civilsamfundspuljen og også i forbindelse med appraisals af ansøgninger til program. Udvælgelse af de konkrete konsulenter til opgaven sker i samarbejde med den pågældende organisation. CISU vedligeholder en liste med kvalificerede konsulenter til at smidiggøre denne udvælgelse. Der er lavet gennemsnitligt 2-4 kontrakter årligt i de senere år, men det forventes at stige til 4-6 i de kommende år.

 

Beskrivelse af opgaverne:

 

Organisationer, der påtænker at indgå en programaftale med Civilsamfundspuljen, skal jf. Civilsamfundspuljens retningslinjer for program tidligt i forløbet have udført en kombineret kapacitetsanalyse samt appraisal af udkast til programmet.

 

Gennemførelsen af en kapacitetsanalyse/appraisal vil ske over en periode på maksimalt 2 måneder og normalt starte 1. februar i det relevante år. Programmets centrale partnere i syd skal inddrages i vurdering af udkastet til programansøgning. Det kan gøres gennem dialog på distancen (skype / telefon) eller, hvor det skønnes umiddelbart relevant og praktisk muligt, gennem besøg til en eller flere partnere. Hvis sydbesøg inddrages i kapacitetsanalysen skal det kunne tilrettelægges således, at den samlede proces fortsat kan gennemføres indenfor 2 måneder.

 

Estimeret timeanvendelse (præciseres i kontrakt): 80 - 110 timer afhængig af om der indgår sydbesøg.

Gennemførelsen af en Review/appriasal vil også ske over en periode på maksimalt 2 måneder og normalt starte 1. februar i det relevante år. En RevApp har mere fokus på et review af det igangværende program, mens kapacitetsanalysen af den danske organisation mere har karakter af en opdatering. Programmets centrale partnere i syd skal inddrages i forhold til såvel review, som appriasal delen. Det kan gøres gennem besøg til en eller flere partnere, dog typisk kun med besøg i et eller to lande.

 

Estimeret timeanvendelse (præciseres i kontrakt): 90 - 120 timer.

Kapacitetsanalyser kan også gennemføres med organisationer, der ikke er på vej mod program. De er målrettet organisationer med en omsætning på minimum 2 mio. kr. i de seneste to år. Kapacitetsanalysen kan komme i stand enten ved, at organisationen selv ansøger om en sådan eller på initiativ fra Bevillingsudvalget under Civilsamfundspuljen. Der indgår ikke sydbesøg.

 

Estimeret timeanvendelse (præciseres i kontrakt): 80-90 timer 

Læs mere om

  • Civilsamfundspuljens programfacilitet her
  • Civilsamfundspuljens ”stand alone” kapacitetsanalyser her

 

Hent

CISUs konsulentskema

 

Yderligere oplysninger kan fås hos rådgiver Søren Asboe, saj@cisu.dk