ForsideOm CISUOrganisationBestyrelsen

CISUs bestyrelse er organisationens overordnede politiske ledelse, og den arbejder på mandat fra generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges af CISUs generalforsamling hvert år i april. Alle, som er medlem af en af CISUs medlemsorganisationer, kan stille op til bestyrelsen.

 

Til højre her på siden kan du se bestyrelsens forretningsorden og mødeplan. De opdateres hvert år, når den nye bestyrelse har sit første møde i maj. Læs mere om bestyrelsens opgaver og arbejde nederst på denne side.

 

Alle medlemsorganisationer kan deltage i bestyrelsesmøderne som observatører. Det skal blot aftales på forhånd med foreningsmedarbejder Andrea Kiel Christensen (akc @ cisu.dk).

 

2021-22 Medlemmer af CISUs bestyrelse fra venstre øverst: Camilla Legendre, Andrew Julius Bende, Katrine Skamris, Tobias Simonsen, Helle Vallø, Runa Bruun, Jackiline Hansen og Lisa Beckwith. Katie Miller er ikke med på billedet. Foto: Screenshot.

 

Bestyrelsesmedlemmer

Katrine Skamris, forperson

Ghana Venskab

Tlf. 61 69 04 35, Mail: k_skamris @ hotmail.com

Valgt for 2021-23

 

Runa Bruun, næstforperson

Rights for All Women (RAW)

Tlf. 60 63 12 84, Mail: runabruun @ gmail.com

Valgt for 2020-22

 

Andrew Julius Bende, kasserer

Civil Connections Community Foundation (CCCF)

Tlf. 26 91 84 39, Mail: andrewjbende @ gmail.com

Valgt for 2020-22

 

Helle Vallø,

Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder,

Tlf. 27 26 01 35, Mail: hellevallo @ gmail.com

Valgt for 2021-23

 

Tobias Simonsen

KFUM-Spejderne

Tlf. 61 26 25 96, Mail: tobias @ kfumspejderne.dk

Valgt for 2021-23

 

Camilla Legendre

100% for børnene

Tlf. 22 27 53 15, Mail: cdw @ 100pct.org

Valgt for 2020-22

 

Jackiline Hansen,

Christian Mercy Denmark (CMD)

Tlf. 28 60 06 30, Mail: jh.o33 @ live.dk

Valgt for 2021-23

 

Suppleanter:

1. suppleant: Lisa Beckwith, Tandsundhed Uden Grænser

2. suppleant: Katie Miller, Preferred by Nature

Suppleanterne er valgt for et år.

 

Intern revisor:

Zlatko Jovanovic, DEO - Demokrati i Europa, oplysningsfond

Intern revisor er valgt for et år.

 

Bestyrelsens vederlag

Arbejdet i bestyrelsen er som udgangspunkt ulønnet. Dog er posterne som forperson, næstforperson og kasserer så arbejdskrævende, at der gives et årligt vederlag, som efter den pågældenes eget valg udbetales enten personligt eller til vedkommendes arbejdsplads som kompensation for fravær. Bestyrelsens medlemmer modtager desuden refusion for udgifter til transport og kontorhold efter regning.

 

Faste vederlag:

 • Forperson: 40.000 kr. pr. år.
 • Næstforperson: 30.000 kr. pr. år.
 • Kasserer: 10.000 kr. pr. år.

 


Bestyrelsens arbejde og opgaver


 

Bestyrelsens arbejde kan inddeles i tre overordnede kategorier:

 • Bestyrelsen angiver den strategiske og langsigtede retning for CISU som forening
 • Bestyrelsen udstikker rammerne for sekretariatets arbejde og følger op på, at målsætningerne nås
 • Bestyrelsen arbejder for at fremme de folkelige foreningers rolle i udviklingsarbejde

Læs mere i dokumentet Bestyrelsens ledelse af CISU, som kan findes i højre kolonne.

 

Bestyrelsen i møde aftenen før generalforsamlingen i Odense i 2011

 

Arbejdsform

Bestyrelsen holder mindst otte møder årligt i henholdsvis Aarhus og København. Der er en del læsestof til bestyrelsesmøderne, og til tider i mellem bestyrelsesmøderne. Hertil kommer mere ad hoc prægede møder, hvor repræsentanter for bestyrelsen deltager i møder i udviklingsmiljøet, møder med Udenrigsministeriet og politikere osv. 

 

Bestyrelsen fordeler internt tematiske fokusområder mellem sine medlemmer, og de er i løbende dialog med sekretariatet inden for de forskellige områder. Derudover holder bestyrelsen sig orienteret om CISUs aktiviteter ved blandt andet at deltage i CISUs kurser og fyraftensmøder og gennem løbende information fra CISUs sekretariat.

 

Støtte fra CISUs sekretariat

CISUs ledelse og medarbejdere støtter bestyrelsens medlemmer i deres arbejde gennem løbende dialog, skriftlige og mundtlige oplæg samt praktisk bistand til fx booking af transport og overnatning. Vi forsøger sammen at finde balancen mellem på den ene side at sikre bestyrelsen god indsigt i alle væsentlige forhold og på den anden side ikke drukne bestyrelsesmedlemmerne i papir.

 

Studieture

Bestyrelsen arrangerer hvert år en studietur. Det sker dels for at få ny inspiration til arbejdet, dels for at give et rum for dybere diskussioner ud over bestyrelsesmøder, hvor der som regel er nok at se til.

 • I 2020 blev turen aflyst grundet COVID-19.

 • I 2019 gik turen til Danmark, hvor formålet var at opnå viden om bæredygtighed og det danske engagement i FN's Verdensmål samt møde nye potentielle samarbejdspartnere. Hent rapporten her.

 • I 2018 gik turen til Holland, hvor formålet var en åben dialog med både organisationer, som blev besøgt i 2015, og nye bekendtskaber; om udviklingen siden 2015, frivillighed, kommunikation af resultater, partnerskaber, frihedsrettigheder og globale tendenser. Hent rapporten her.

 • I 2017 gik turen til London, hvor temaet var kommunikation i relation til FN's Verdensmål, den private sektors rolle i udviklingssamarbejdet samt fremtidens tendenser inden for civilsamfundsområdet. Hent rapporten her.

 • I 2016 gik turen til Bruxelles, hvor temaet var funding og EU's udviklingspolitik. Bestyrelsen besøgte relevante kontorer i EU Kommissionen samt Concorde og EED. Hent rapporten her.

 • I 2015 gik turen til Holland. Temaet var, hvordan hollandske organisationer havde modarbejdet og tilpasset sig til store nedskæringer i den statslige støtte.

 • I 2014 gik turen til Bruxelles, hvor bestyrelsen bl.a. besøgte EU og Concorde Europe. Temaet var EU's civilsamfundsstøtte og lobby-netværk. Hent rapporten her.

 • I 2012 gik turen til Finland, hvor bestyrelsen bl.a. besøgte vores finske 'søsterorganisation' KEPA. Temaet var finnernes respons på de nye tendenser i udviklingssamarbejdet og specifikt deres måde at arbejde med politisk/lobby/fortalervirksomhed. Hent rapporten her.

 • I 2011 gik turen til Sverige, hvor bestyrelsen bl.a. besøgte CISUs 'søsterorganisation' Forum Syd. Temaet var nord-organisationernes tilførte værdi og at udviklingsmidlerne i stigende grad kanaliseres direkte til fonde i Syd. Hent rapporten her.

 • I 2010 gik turen til Holland, hvor bestyrelsen bl.a. besøgte organisationen Wilde Ganzen, som siden er blevet vores partner i et stort EU-finansieret projekt. Temaet var partnerskaber, nordorganisationernes roller og alternative fundingmuligheder. Hent rapporten her.

 • I 2009 gik turen til England, hvor bestyrelsen bl.a. besøgte CISUs 'søsterorganisation' BOND og tre britiske u-landsorganisationer. Temaet var især, i hvilket omfang CISU skulle engagere sig i fortalervirksomhed i Danmark og EU. Hent rapporten her.