ForsideOm CISUOrganisationBestyrelsen

CISUs bestyrelse er organisationens overordnede politiske ledelse, og den arbejder på mandat fra generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges af CISUs generalforsamling. Alle, som er medlem af en af CISUs medlemsorganisationer, kan stille op til bestyrelsen.

 

Til højre her på siden kan du se bestyrelsens forretningsorden og mødeplan. De opdateres hvert år, når den nye bestyrelse har haft sit første møde. Læs mere om bestyrelsens opgaver og arbejde nederst på denne side.

 

Alle medlemsorganisationer kan deltage i bestyrelsesmøderne som observatører. Det skal blot aftales på forhånd med foreningskonsulent Andrea Kiel Christensen (akc @ cisu.dk).

 

2023-24 Medlemmer af CISUs bestyrelse fra venstre: Jesper Alstrøm, Peder Thorning (suppleant), Aligo Francis (suppleant), Camilla Legendre, Najiba Akbari, Torsten Malmdorf, Helle Vallø og Signe Bøgelund Vahlun. Bemærk bestyrelsesmedlem Andrew Julius Bende er ikke med på billedet

Foto: Signe Kold Andersen

 

Bestyrelsesmedlemmer

 

Torsten Malmdorf, Forperson

Seniorer uden grænser

Tlf. 24 85 97 86, Mail: tmalmdorf @ hotmail.com

Valgt for 2023-25

 

Camilla Legendre, Næstforperson

100% for børnene

Tlf. 22 27 53 15, Mail: cdw @ 100pct.org

Valgt for 2022-24

 

Najiba Akbari, kasserer

Afghan Daanish Foundation​

Tlf. 51 14 07 02, Mail: najibalive @ cisu.dk

Valgt for 2023-25

Helle Vallø

Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder,

Tlf. 27 26 01 35, Mail: hellevallo @ gmail.com

Valgt for 2023-25

 

Andrew Julius Bende

Civil Connections Community Foundation (CCCF)

Tlf. 26 91 84 39, Mail: andrewjbende @ gmail.com

Valgt for 2022-24

 

Signe Bøgelund Vahlun

Operation Dagsværk

Tlf. 21 86 97 29, Mail: signe @ od.dk

Valgt for 2022-24

 

Jesper Alstrøm

SDG World​ 

Tlf. 4022 0514, Mail: ja @ sdgworld.org

Valgt for 2023-25

 

Suppleanter:

1. suppleant: Peder Thorning​, Dansk Folkehjælp​

2. suppleant: Aligo Francis​, Naest Ved Afrika ​

Suppleanterne er valgt for et år.

 

 

 

Intern revisor:

Johnny Baltzersen, CICED

Intern revisor er valgt for et år.

 

 

Bestyrelsens vederlag

Arbejdet i bestyrelsen er som udgangspunkt ulønnet. Dog modtager bestyrelsens medlemmer et årligt vederlag. Vederlaget udbetales efter den pågældenes eget valg enten personligt eller til vedkommendes arbejdsplads som kompensation for fravær. Bestyrelsens medlemmer modtager desuden refusion for udgifter til transport og kontorhold efter regning.

 

Bestyrelsens vederlag er fordelt således:

 • Forperson: 40.000 kr. pr. år.
 • Næstforperson: 30.000 kr. pr. år.
 • Kasserer: 10.000 kr. pr. år.
 • Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 5.000 kr. pr. år.

 


Bestyrelsens arbejde og opgaver


 

Bestyrelsens arbejde kan inddeles i tre overordnede kategorier:

 • Bestyrelsen angiver den strategiske og langsigtede retning for CISU som forening
 • Bestyrelsen udstikker rammerne for sekretariatets arbejde og følger op på, at målsætningerne nås
 • Bestyrelsen arbejder for at fremme de folkelige foreningers rolle i udviklingssamarbejde

 

Læs mere i dokumentet Bestyrelsens ledelse af CISU, som kan findes i højre kolonne eller nederst på siden.

 

 

Bestyrelsen i møde aftenen før generalforsamlingen i Odense i 2011

 

Arbejdsform

Bestyrelsen holder mindst otte møder årligt i henholdsvis Aarhus, København eller online. Der er en del læsestof til bestyrelsesmøderne, og til tider i mellem bestyrelsesmøderne. Hertil kommer mere ad hoc prægede møder, hvor repræsentanter for bestyrelsen deltager i møder i udviklingsmiljøet, møder med Udenrigsministeriet og politikere osv. 

 

Bestyrelsen fordeler internt tematiske fokusområder mellem sine medlemmer, og de er i løbende dialog med sekretariatet inden for de forskellige områder. Derudover holder bestyrelsen sig orienteret om CISUs aktiviteter ved blandt andet at deltage i CISUs kurser og fyraftensmøder og gennem løbende information fra CISUs sekretariat.

 

Støtte fra CISUs sekretariat

CISUs ledelse og medarbejdere støtter bestyrelsens medlemmer i deres arbejde gennem løbende dialog, skriftlige og mundtlige oplæg samt praktisk bistand til fx booking af transport og overnatning. Vi forsøger sammen at finde balancen mellem på den ene side at sikre bestyrelsen god indsigt i alle væsentlige forhold og på den anden side ikke drukne bestyrelsesmedlemmerne i papir.

 

Studieture

Bestyrelsen arrangerer hvert år en studietur. Det sker dels for at få ny inspiration til arbejdet, dels for at give et rum for dybere diskussioner ud over bestyrelsesmøder, hvor der som regel er nok at se til.

 • I 2022 valgte bestyrelsen at deltage på CISUs højskoleweekend på Askovv højskole, 7.-9. oktober. 

 • I 2021 valgte bestyrelsen at deltage på CISUs højskoleweekend på Brandbjerg højskole, 12.-14. november. 

 • I 2020 blev turen aflyst grundet COVID-19.

 • I 2019 gik turen til Danmark, hvor formålet var at opnå viden om bæredygtighed og det danske engagement i FN's Verdensmål samt møde nye potentielle samarbejdspartnere. Hent rapporten her.

 • I 2018 gik turen til Holland, hvor formålet var en åben dialog med både organisationer, som blev besøgt i 2015, og nye bekendtskaber; om udviklingen siden 2015, frivillighed, kommunikation af resultater, partnerskaber, frihedsrettigheder og globale tendenser. Hent rapporten her.

 • I 2017 gik turen til London, hvor temaet var kommunikation i relation til FN's Verdensmål, den private sektors rolle i udviklingssamarbejdet samt fremtidens tendenser inden for civilsamfundsområdet. Hent rapporten her.

 • I 2016 gik turen til Bruxelles, hvor temaet var funding og EU's udviklingspolitik. Bestyrelsen besøgte relevante kontorer i EU Kommissionen samt Concorde og EED. Hent rapporten her.

 • I 2015 gik turen til Holland. Temaet var, hvordan hollandske organisationer havde modarbejdet og tilpasset sig til store nedskæringer i den statslige støtte.

 • I 2014 gik turen til Bruxelles, hvor bestyrelsen bl.a. besøgte EU og Concorde Europe. Temaet var EU's civilsamfundsstøtte og lobby-netværk. Hent rapporten her.

 • I 2012 gik turen til Finland, hvor bestyrelsen bl.a. besøgte vores finske 'søsterorganisation' KEPA. Temaet var finnernes respons på de nye tendenser i udviklingssamarbejdet og specifikt deres måde at arbejde med politisk/lobby/fortalervirksomhed. Hent rapporten her.

 • I 2011 gik turen til Sverige, hvor bestyrelsen bl.a. besøgte CISUs 'søsterorganisation' Forum Syd. Temaet var nord-organisationernes tilførte værdi og at udviklingsmidlerne i stigende grad kanaliseres direkte til fonde i Syd. Hent rapporten her.

 • I 2010 gik turen til Holland, hvor bestyrelsen bl.a. besøgte organisationen Wilde Ganzen, som siden er blevet vores partner i et stort EU-finansieret projekt. Temaet var partnerskaber, nordorganisationernes roller og alternative fundingmuligheder. Hent rapporten her.

 • I 2009 gik turen til England, hvor bestyrelsen bl.a. besøgte CISUs 'søsterorganisation' BOND og tre britiske u-landsorganisationer. Temaet var især, i hvilket omfang CISU skulle engagere sig i fortalervirksomhed i Danmark og EU. Hent rapporten her.