ForsidePuljerSe bevillinger fra CISUs puljer

På siden bevillinger.cisu.dk kan man se alle bevillinger fra CISUs puljer. Man kan sortere efter land, type, verdensmål eller om de er afsluttede.

 

Man kan også klikke sig ind på verdenskortet herunder og se dem geografisk fordelt.

 

Bevillinger i CISU har vidt forskellige størrelser i både omfang og tid.

Herunder er der eksempler på bevillinger, der er blevet afsluttet og gokendt i 2022.

De findes også alle med lægere beskrivelser på bevillinger.cisu.dk.

Nedenstående er fra de kortfattede resuméer i den afsluttende rapport.

 

Organisation: Dreamtown

Titel: Claim your city - Strengthening the spatial representation of young people living in slums

Beløb: 99.724 kroner

Beskrivelse: Sammen med lokale partnere arbejdede Dreamtown med at blive klogere på, hvordan man kan arbejde med at designe byrum til gavn for mennesker.

De unge i Bonga Town, der deltog i processen, kan nu organisere sig som en gruppe og arbejder sammen om at indrette deres lokalområde og mobilisere mennesker.

De unge fik erfaring med budgetstyring og tidsramme og hvordan man går fra idé til virkelighed. Sammen var de unge i stand til at engagere andre unge til at reparere og vedligeholde adgangen til vand. De unge mobiliserede også fælles oprydning og rengøring. I arbejdet fik de kendskab til udfordringer med at få adgang til jord og at få støtte fra de andre beboere og interessenter vil være en stor hjælp i tilrettelæggelsen af fremtidige projekter.

Organisation: Global Aktion - Mennesker & miljø før profit

Titel: MozambicanPlatform fo r Democratic Debate

Beløb: 499.738

Beskrivelse: Med projektet er ALTERNACTIVA - Platform for Demokratisk Debat blevet en virkelighed. Platformen har i dag en og med den en velfungerende organisation med et redaktionsudvalg og en aktiv bestyrelse.

Platformen er et uafhængigt og væsentligt rum til at dele information, deltage og samarbejde om udvikling i Mozambique. Platformen er fri for den traditionelle censur og magtudøvelse fra politisk hold. Den er også fri for konventionelle mediers begrænsinger.

Nogle af platformens medlemmer har vundet adskillige priser som resultat af deres individuelle og kollektive engagement. Herunder et stipendium sponsoreret af det prestigefyldte Open Society Fællesskab.

Organisation: Brighter Horizons

Titel: Female Empowerment, Mentorship and Outreach in Sierra Leone

Beløb: 475.522

Beskrivelse: Gennem både radio og fysiske informationskampagner er sexarbejdere, kunder og en større del af befolkningen i Freetown blevet oplyst omkring HIV, kønssygdomme, vold mod kvinder og kvinderettigheder.

Der er også et øget fokus på Pink Power som et sted hvor sårbare kvinder og piger kan finde hjælp og tryghed – hvilket en stigning i besøg på kontoret i Freetown bevidner.

Derudover har indsatsen også medvirket til flere sexarbejdere i HIV- behandling (140) samt forebyggende behandling (200). Gennem projektets træningsprogram er det også lykkedes at uddanne ti piger. De er for eksempel gået fra at være sexarbejder til at være fisør eller syerske.
Programmet indebar også en rollemodel/mentor ordning hvor flere af deltagerne fortsat fungerer som rollemodeller i deres respektive områder og deltager aktivt i Pink Power aktiviteter.

Organisation: ATOS

Titel: Co-Creative Workshop on Family Separation in Addis Ababa

Beløb: 65.542

Beskrivelse: En workshop skabte et grundlag for samarbejde om at holde familier sammen. På tværs af forskellige sektorer arbejder forskellige parter nu stærkere sammen om at holde familier sammen og mindske antallet af unødvendige adskillelser af familier i  Addis Abeba.


Der er kommet et tiltrængt rum for dialog og samarbejde mellem udsatte kvinder, statslige aktører og NGO'er. NGO'erne og de statslige aktører var i stand til at forbinde og identificere områder for potentielle samarbejder, for at dele bedste praksis og få en bedre forståelse af fortalervirksomhed. I mellemtiden udvidede de deltagende kvinder deres sociale kapital gennem direkte dialog med beslutningstagere. Det lykkedes også at skabe nye relationer og ideer til et nyt, opskaleret, innovativt projekt, der kan arbejde med de behov og muligheder, der blev identificeret gennem en workshop.

Organisation: FANT

Titel: Idrætsprojekter som cases til at engagere FGU- og højskoleelever i udviklingsarbejde

Beløb: 797.430

Beskrivelse: Målgruppen fik værktøjer til at rykke sig fra at være den observerende gruppe til at bidrage til udviklingsarbejde. De forskellige elementer/faser i indsatsen gav målgruppen en forståelse af, hvordan udviklingsarbejde drives og hvordan det ikke behøver være kompliceret at bidrage, men at alt tæller i forhold til at være med til at gøre en forskel især i samarbejdet med en mindre organisation. Elever på højskolen samt på FGU er blevet inddraget i konkrete projekter, som gør en forskel og de har dermed oplevet på egen krop at de er med til at gøre en forskel.

Eleverne på FGU kæmper med at finde en vej i livet, og det at tænke på udviklingsarbejde ligger derfor ikke først for. Udviklingsarbejde er komplekst og kan på den måde virke alt for uoverskueligt. Elevernes omgivelser vil af de samme årsager sjældent tænke at det kan give mening at inkludere eleverne i udviklingsarbejde. FANTs samarbejde med FGU Østjylland over de seneste 5 år viser dog, at det er ærgerligt, at det forholder sig sådan. Der ligger et stort potentiale i at inkludere disse elever på et niveau, hvor det giver mening for dem og for organisationen. Som beskrevet i manualen, der er blevet udviklet som evaluering på projektet handler det om at gøre indsatsen målbar.

 

Eleverne har brug for at se et resultat af deres indsats/involvering langt hurtigere end man normalt vil kunne forvente at se et resultat. Dette kræves for at kunne holde dem engageret og motiveret.

Organisation: Amnesty International

Titel: Rise Up! Empowering Young Kukuama Women in Loreto, Peru

Beløb: 499.903

Beskrivelse: Unge kukama-kvinder skabte et rum til at skabe fællesskab og blive kogere på rettigheder.

På en menneskerettighedsskole lærte de om fortalervirksomhed og rettigheder i forbindelse med deres egen kulturelle identitet, individuelle og kollektive rettigheder, oprindelige kvinders rettigheder og kvindelig politisk deltagelse.

For de lokale organisationer - ONAMIAP & WTK - har skolen bidraget til at styrke og styrke unge kvindelige ledere af den nye generation, som vil være i stand til at tage lederskab og forsvare og forsvare Kukama-kvinders og oprindelige samfunds kollektive rettigheder.

Det er et afgørende bidrag for, at disse lokale organisationer kan opnå legitimitet og overleve som repræsentanter for oprindelige folk. Desuden har skolen givet de unge kvinder mulighed for at begynde en proces med at genvinde deres Kukama-identitet. På grund af diskrimination og racisme mod oprindelige folk følte de stor stigma knyttet til deres Kukama-rødder. Værkstederne tjente til at identificere dette og generere en ny diskurs, der genvinder deres identitet.

Organisation: Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder

Titel: Human Rights Education for Schools in the Luhansk Region

Beløb: 295.513

Beskrivelse: Fem skoler i Luhansk-regionen i det østlige Ukraine har fået kurser, hvor de har lært de grundlæggende principper for menneskerettigheder og demokratiske værdier såsom aktivt medborgerskab, tolerance, rummelighed og gensidig respekt.

Lærere, skoleadministration, elever og forældre er blevet bevidste om og er begyndt at integrere menneskerettigheder og demokratiske værdier i uddannelsesprocessen.

Netværket af skoler er blevet udvidet og styrket af fem yderligere skoler, som delte og formidler viden og erfaring om at fremme positive, deltagende og demokratiske forandringer i uddannelsessystemet. Elever fra otte skoler deltog i et FN-simuleringsspil, hvor de fik nye færdigheder inden for tale foran en forsamling, argumentation, aktivt medborgerskab, ledelse og konsensusopbygning.

Organisation: LGBT+ Denmark

Titel: LGBTIQ+ connecting to allies in Tunisia to promote equal rights

Beløb: 500.000

Beskrivelse: Identitetstræning, gruppesamtaler og psykosocial støtte har bidraget til at reducere minoritetsstress i LGBTQ+-samfund i Tunesien.


Virkningen af ​​COVID-19 på lokalsamfund er blevet afbødet ved at styrke psykosocial støtte, levere plejepakker og tilpasse rum til bedre sikkerhed og inklusion. Den mentale sundhed er blevet forbedret hos LGBTQ+-deltagere og gjorde dem i stand til at organisere sig som et fællesskab mod vold og diskrimination og lindre virkningerne af COVID-19 på deres generelle liv.

Synligheden og accepten af ​​LGBTQ+-samfund i Tunesien er også øget ved at nå ud til nye allierede gennem uddannelse, workshops og produkter til civilsamfundet, serviceudbydere og befolkningen generelt.

Ved at nå ud til nye allierede gennem flere måder, varigheder og platforme, deltog projektet i at styrke trygge rum for fællesskaberne, repræsentationer og inklusion af LGBTQ+-fællesskaber

Organisation: Seniorer Uden Grænser

Titel: ENVIRONMENTAL RESTORATION AND FOOD SECURITY IN THE BIDIBIDI REFUGEE SETTLEMENT

Beløb: 966.606

Beskrivelse: I Bidibidi-bosætningen er holdninger blevet ændret i forhold til behovet for at beskytte miljøet og hvordan valg i dagligdagen i høj grad påvirker miljøet.

Agroforestry-teknikn er forholdsvist ny i området bosætnigen og frembringer fordele for både flygtningene og værtssamfundet og tilbyder langsigtede fordele ved at reducere CO2-aftrykket og nedbrydningen af ozonlaget.

Klimasmarte teknologier som brugen af energibesparende stave har reduceret træfældning til biomassebrændsel. Derudover har indsatsen været meget medvirkende til at løse nogle af de sociale sikkerhedsproblemer.

Landmændene rapporterede, at de er bedre i stand til at foretage investeringer, iværksætte indkomstskabende ventures, dække lægeudgifter og har råd til uddannelse til deres børn.

Organisation: Orangutang Fonden

Titel: Securing rainforests for local livelihoods and resilience to current and long-term COVID-19 impacts

Beløb: 499.661

Beskrivelse: Bevidstheden om vigtigheden af at sikre regnskove i Kalimantan (Indonesisk Borneo) er øget. Skoven bidrager til at sikre levebrød og modstandsdygtighed over for nuværende og langsigtede COVID-19-påvirkninger.

Det er opnået gennem

  • forbedret samfundsbevidsthed om økosystemer og deres relation til zoonotiske sygdomme, hvilket har givet stærkere incitamenter for samfundsmedlemmer til at gribe ind over for nedbrydningen af deres naturressourcer og reducere COVID-19-risici
  • forbedret overvågning af skoven og forebyggelse af ulovlig skovhugst og brande gennem organisering og opbygning af kapacitet af lokale hold til overvågning og brandslukning samt koordinering med professionelle patruljehold for assistance i felten,
  • Samarbejde med flere interessenter, som har øget bevidstheden om vigtigheden af fortsat og styrket koordineringsindsats for skovbeskyttelse i genåbningen og genopbygningen efter COVID-19.

Organisation:Viva Danmark

Titel: Access to justice for children in Zimbabwe

Beløb: 1.492.065

Beskrivelse: Børns adgang til retfærdighed er blevet forbedret. Det er sket gennem styrket lovgivning for børnebeskyttelse på nationalt plan, opbygning af kapacitet og koordinering mellem myndigheder såsom Police-Victim Friendly Unit og lokale- og sociale myndigheder.

Centrale, bæredygtige samfundsstrukturer, der understøtter fødselsregistrering og indberetning af misbrugssager, er desuden styrket.

De vigtigste fortalervirksomhedsresultater er

  • Vedtagelsen af ​​Children's Amendment Bill and Child Justice Act, to nye nationale love er til børnebeskyttelse
  • En succesfuld retssag, der resulterede i, at Zimbabwes højesteret beordrede Registrar General's Office til nu at tillade fædre at registrere børn i tilfælde, hvor forældrene ikke var gift, og moderen er død eller forsvundet.

 

Desuden 1.914 børn direkte støttet i at opnå juridisk identitet og man er nået ud til mere end 36.000 børn, der er blevet bevidste om deres rettigheder.

Organisation: Baptistkirken i Danmark

Titel:  SARURA BURUNDI – Integrated Food Security and VSLA Project

Beløb: 2.455.153 kroner

Beskrivelse: Ansatte og medlemmer har fået viden om enkle, men effektive og gode landbrugsmetoder. Deltagerne har lært, hvordan man laver og bruger økologiske pesticider, og hvordan man laver forskellige slags gødning og kompost ved at bruge afgrøder på kort tid (28 dage).

Pesticider fremstillet af planter er meget effektive mod skadedyr, især for grøntsager.

Blandt de mange effektive metoder er afstandsdyrkning, der også letter arbejdet på markerne, reducerer mængden af ​​frø, der skal bruges, og bidrager til at øge produktionen.

Samarbejdet opbygger også social sammenhængskraft mellem medlemmer af grupper og selvhjælpsrelationer styrkes.

Kvinders økonomiske inklusion styrkes gennem opsparingsaktiviteter, hvor 63,6 % af medlemmerne er kvinder.  Blandt projektmodtagere er kvinders agtelse blevet forbedret, og blandt dem er mange kvinder mødt op for at blive valgt på landsbyniveau i landsbyens rådgivere.

Organisation: FIC

Titel: Decent Work and Labour Rights

Beløb: 13.941.556

Beskrivelse: Formålet med initiativet, der foregik fra 2017 til 2021, var fremme bedre arbejdsforhold, forbedring af adgangen til anstændige job og muligheder for virksomhedsopstart for unge. Desuden var det et mål, at loale partnere var i stand til at arbejde med minimeret finansiering fremover.

Programmet gjorde det muligt for fagforeningspartnere at øge medlemstallet fra 32.523 i 2017 til 42.342 i marts 2021. Medlemmerne har oplevet bedre arbejdsforhold takket være realiseringen af 76 forbedrede kollektive overenskomster. Over 7000 unge har øget chancerne for at få adgang til anstændige job og forretningsmuligheder som et resultat af mentorskab og træning i beskæftigelsesevne.

Alle partnerorganisationer har øget kapacitet inden for økonomistyring og bæredygtighed. Ungdomsorganisationerne har diversificeret deres finansiering, mens fagforeningerne har øget ressourcerne, sikret forbedrede arbejdsforhold og kapacitet til at håndtere ressourcer ind i fagforeningerne

Organisation: Crossing Borders

Titel: Revitalizing youth’s active citizenship through constitutional awareness and stakeholder mobilization in Bulawayo and Masvingo, Zimbabwe.

Beløb: 499.328

Beskrivelse: Unge mennesker i Bulawayo Ward 7 dannede Pumula Youth Leadership Forum, hvor unge mobiliserer unge i lokalsamfundet til at kræve ansvarlighed fra lokalsamfundsledere.

Mobilieseringen gav desuden viden om forholdenene for unge i Bulawayo og Masvingo.

På grund af de projektets engagementer deltog unge også i vaccinationsprocessen ved at blive vaccineret og påvirkede andre unge i samfundet.

Ward 7-rådmand hr. Shadrack Sibanda og fru Sikhulile Moyo fra Ward 17  forpligtede sig til at være forkæmpere for ungdomsspørgsmål i Bulawayo i deres ward, og to unge kvinder fra ward 16 (Sibongile Tembo & Mayenziwe Naomi Ncube) blev valgt til Ward Development Committee (WADCO) som medlemmer af menighedens unge kvinders udvalg.

Organisation: IGF Danmark

Titel: Combating Malnutrition in Children - Sustainable Health Through Advocacy in The Sunderbans, India.

Beløb: 2.944.367

Beskrivelse: Projektet nåede ud til omkring 60.000 mennesker med særligt fokus på ca. 5600 børn.

Det har medført en positiv adfærdsærnding, der har giver en bedre sundheds- og ernæringsstatus.

Især børnenes familier er nu opmærksomme på den afgørende påvirkning små børn har af underernæring. De ved nu, hvordan man forebygger og behandler den og er opmærksomme på forholdet mellem underernæring og almindelige sygdomme.

Da alle ansatte var lokale, vil viden sandsynligvis forblive i lokaliteten. det har vist sig, at mobilisering af samfundet i fortalervirksomhed nytter.

Organisation: SPOR MEDIA

Titel: Vida sin violencia

Beløb: 499.699

Beskrivelse: Projektet blev en forbløffende proces for medlemmerne af Teatro Trono. Aktiviteterne var hovedsageligt rettet mod kvindelige medlemmer, men da 35 % af deltagerne var mænd, blev de også engageret en proces med refleksion, analyse, spørgsmål og genlæring, da man ikke kan tale om vold uden at tale om machismo og patriarkat.

Som et resultat er der set en dybtgående forandring blandt kvinderne i Teatro Trono, siden de har åbnet op og er begyndt at tale om at være kvinde i gruppen, i deres hjem og i samfundet, og indse den vold, de er - eller har været - udsat for.

De har dannet kvindegrupper, hvor de føler sig trygge og godt tilpas. Mændene er også i en proces med at stille spørgsmålstegn ved deres roller som mænd i et patriarkalsk system og forsøge at håndtere den mikro-machismo, der er inkorporeret i deres adfærdsmæssige holdninger.
Med en meget stærk teaterforestilling og debatter på skolerne delte deltagerne disse oplevelser med tusindvis af unge elever i El Alto og omegn.